Siirry pääsisältöön

Osynligt, men viktigt socialt arbete

Förra hösten började jag studera socialt arbete på Svenska social- & kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. I början av året fick jag möjligheten att göra min högskolepraktik på Östra Nylands familjerättsliga enhet. Under min praktik fick jag även bekanta mig med social- och krisjouren, skyddshemmet och socialt arbete bland unga på polisstationen (Ankkarverksamheten). Därtill fick jag besöka mina studiekompisars praktikplatser på barnskyddet och tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Under dessa dryga två månader fick jag se hur värdefullt, men osynligt för så många av oss, socialt arbete det görs i vår hemstad.

Ingen vill vara beroende av andra. Att behöva hjälp är dock en naturlig del av livet, eftersom var och en av oss ibland behöver hjälp. Socialt arbete har som mål att hjälpa dem som behöver hjälp och ge dem stöd och verktyg så att de kan leva ett fullt, människovärdigt och meningsfullt liv. Allt för ofta anses socialt arbete vara skrämmande som Mårran – att socialarbetare bara ger pengar till människor i deras allra värsta livssituation eller tar barnen bort från dem. Detta har inte något med verkligheten att göra. Största delen av socialarbetare jobbar i yrket för de vill hjälpa andra. De vill bygga ett bättre samhälle och de anser att alla människor är värdefulla.

I beslutsfattandet ses socialt arbete ofta bara som en utgift – man tror inte att arbetet bär frukt eller att nyttan kommer allt för sent. Därför satsas det inte tillräckligt på socialt arbete och framförallt på förebyggande socialt arbete. De som jobbar inom branschen ser dilemmat; då när jobbet utförs bra blir det osynligt. Då stora och svåra problem framkommer – de problem som vi alla kan upptäcka – är det för sent. I detta skede är kostnaderna mångfaldiga i jämförelse med förebyggande åtgärder. Till exempel placering av ett barn i en fosterfamilj kostar cirka 22 000 euro, i ett familjehem cirka 60 000 euro och institutionsvård cirka 90 000 euro i året. Öppenvårdens tjänster är märkbart billigare. Till exempel småbarnsfamiljers förebyggande hemservice ansågs kosta cirka 64 000 euro i Borgå. Denna service ger stöd till föräldrar då de mest behöver det, vilket ofta leder till att de klarar av vardagen och barnen får en tryggare uppväxtmiljö. Att satsa på förebyggande socialt arbete är inte bara humant och rätt, utan det är också kostnadseffektivt. Idag 16.3 firar vi internationella dagen för socialt arbete. Ett stort tack till alla som jobbar inom branschen!

Anette Karlsson

Texten är publicerad 16.3.2021 i Östnyland.