Siirry pääsisältöön

Työ jatkuu itäisen rantaradan puolesta

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan marraskuun alussa ja hallituksen kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 käsitellään eduskunnassa marraskuun lopussa. Liikennesektori vastaa noin 40 prosentista päästöistä ja on sen perusteella keskeisessä roolissa vähennystavoitteen saavuttamisen kannalta. Päästövähennystoimet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: liikennejärjestelmätason muutokset, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvien polttoaineiden lisääntynyt käyttö.
Joukkoliikennepalvelut, erityisesti ympäristöystävälliset ratkaisut, kuten raideliikenne ovat toimiva keino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä tärkeä osa hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluja. Vuonna 1993 perustettu rantaratatoimikunta on johdonmukaisesti toiminut itäisen rantaradan toteutumisen puolesta. Toimikunnan pyynnöstä ministeri Berner selvitti, että itäisen rantaradan (lentoasema-Porvoo-Loviisa-Kotka-Hamina-Vaalimaa-radan) karkea kustannusarvio olisi 1,8-2,1 miljardia euroa. Kyseessä on siis moninkertaisesti edullisempi hanke kuin Helsinki-Tallinna-tunneli, jonka hinnaksi on arvioitu 9-13 miljardia euroa. Suomi ja Viro ovat saaneet EU:lta tukea Suomenlahden alittavan tunnelin teknisten mahdollisuuksien ja taloudellissosiaalisen kannattavuuden selvittämiseen. Tukea tulisi hakea myös itäisen rantaradan selvitykseen.
Kaikki puolueet suhtautuvat myönteisesti itäiseen rantarataan, asia ilmeni 22.11. järjestetyssä tilaisuudessa, jossa rantaratatoimikunta tapasi eduskuntapuolueiden kansanedustajia. Tilaisuudessa oltiin yhtä mieltä siitä, että hankkeen syvällisempi selvittäminen olisi paikallaan. Olen tehnyt aloitteen SDP:n puoluekokoukselle aiheesta ja toiveena on, että aloite hyväksytään helmikuussa ja itäisen rantaradan selvittäminen nostetaan yhdeksi puolueen liikennetavoitteista vuoden 2019 hallitusneuvotteluissa.
Ilman Itä-Uudenmaan ja Kymeenlaakson kuntia hanke ei kuitenkaan etene. Siksi on tärkeää, että kunnat ilmaisevat selkeästi tahtotilansa ja sitoutuvat myös taloudellisesti hankkeen edistämiseen.
Anette Karlsson
Kirjoitus julkaistu 29.11.2016 Loviisan Sanomissa.