Siirry pääsisältöön

Terveyspalvelut kuuluvat kaikille

Ikäihmiset, vähävaraiset ja pitkäaikaissairaat saivat tänä jouluna ikävän lahjan Loviisan ja Porvoon kaupungeilta. Vuoden 2016 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut nousevat, Loviisassa noin 30 prosenttia ja Porvoossa 15 prosenttia. Molemmissa kaupungeissa SDP:n edustaja esitti, ettei maksuja korotettaisi indeksikorotusta, eli reilua prosenttia enempää. Valitettavasti kokoomuksen, keskustan ja RKP:n edustajat (yhtä lukuun ottamatta), olivat molemmissa kaupungeissa suurten asiakasmaksukorotusten kannalla, jotka tulevat voimaan vuoden 2016 alusta.
Reilu kuukausi sitten Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion, jossa sosiaali- ja terveysmaksuihin päätettiin tehdä ainoastaan indeksikorotus. Sipilän hallituksen toimesta massiivinen yllätyskorotus tuli käsiteltäväksi, vaikka talousarviot oli jo hyväksytty. Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet (UM 21.12.) eivät kannata suuria asiakasmaksukorotuksia, sillä korotus johtaa terveyserojen kasvuun sekä kustannusten nousuun sairauden pahenemisen myötä. Olen samaa mieltä. Ihmisten hyvinvoinnista säästäminen tuo ehkä pieniä pikavoittoja, mutta pitkällä tähtäimellä sairauden hoitamatta jättäminen johtaa kalliisiin hoitoihin ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan matalammin koulutetut ja alhaisiin tuloluokkiin kuuluvat sairastavat yleensä enemmän ja kuolevat nuorempina kuin korkeammin koulutetut ja hyvätuloiset. Myös työssäkäyvät ovat terveempiä kuin työttömät. Sosioekonomiset terveyserot ovat Suomessa suuret ja Sipilän hallitus näyttää pyrkivän kasvattamaan terveyseroja entisestään ja heikentämään vähävaraisten ja pitkäaikaissairaiden mahdollisuuksia saada terveyspalveluita. Nyt Porvoon ja Loviisan kaupungit, RKP:n ja Kokoomuksen johdolla, ovat lähteneet Sipilän hallituksen vaaralliselle tielle.
Vähävaraisten terveyden esteenä ei ainoastaan ole heikommat mahdollisuudet päästä lääkärin vastaanotolle, vaan myös tarvittavien lääkkeiden ostaminen saattaa muodostaa ongelman. Vuoden 2016 alusta lähtien lääkekorvauksia saa vasta 50 euron suuruisen alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Tämän lisäksi lääkekohtaista omavastuuta korotetaan. Samaan aikaan vuotuinen lääkekatto pysyy ennallaan (610,37 euroa). Kuten Suomen valtion alijäämän, myös Porvoon kaupungin alijäämän maksajiksi on laitettu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjät.
Yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien tilanteen heikentäminen ei ole hyväksyttävää. Sosiaali- ja terveysuudistuksen yhteydessä tulee järjestelmää kehittää niin, että jokaisella on mahdollisuus saada se hoito ja ne lääkkeet mitä hän tarvitsee. Lääkekuluihin ja palvelumaksuihin tulisi ehdottomasti luoda yksi tuloperustainen kattojärjestelmä, joka sisältäisi niin lääkkeet, palvelut kuin sairaankuljetuksetkin. Näin voitaisiin kaventaa terveyseroja ja inhimillistää pitkäaikaissairaiden tilannetta.
Anette Karlsson