Siirry pääsisältöön

Loviisalle tärkeitä asioita edistettävä!

Nyt kansalaisilla on mahdollisuus päättää kuka edustaa meitä tulevat neljä vuotta eduskunnassa. Kansanedustajan tulee toimia koko Suomen edun mukaisesti, mutta myös edistäen oman alueensa asioita. Tulevalla hallituskaudella Loviisan kannalta keskeisiä asioita ovat Loviisa 3:n edistäminen, Loviisan sataman kilpailukyvyn ylläpitäminen ja Porvoon sairaalan tulevaisuuden turvaaminen.
Fortumille tulee myöntää lupa Loviisa 3:n rakentamiseksi. Valtion enemmistöomistuksessa olevan Fortumin Loviisa 1 ja Loviisa 2 käyttöluvat umpeutuvat viidentoista vuoden sisällä. Korvaava Loviisa 3-voimala vähentäisi Suomen riippuvuutta tuontienergiasta ja vahvistaisi energiaomavaraisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkäyttöarvion (2009) mukaan Suomeen tarvitaan kaksi voimalaa: yksi uusi ja yksi Loviisan voimalan korvaava investointi. On selvää, että Vanhasen hallituksen (2010) päätös myöntää lupa Fennovoimalle ja TVO:lle Fortumin sijaan oli virhe. Tulevalla kaudella asia on korjattava ja Loviisa 3:lle tulee myöntää lupa.
Rikkidirektiivin myötä aluskoko on suurentunut, jotta Loviisan satama pysyy kilpailukykyisenä, tulee satamaan tulevien laivojen pystyä lastaamaan kapasiteettinsa mukainen lasti. Loviisan meriväylää tulee syventää noin 11 metriin. Meriväylän syventäminen lisää vientiteollisuuden kilpailukykyä logistiikkayksikkökustannuksia pienentämällä. Sataman tavaroita kuljetetaan Loviisa-Lahti rataa pitkin, jonka tulevaisuus on turvattu, mutta rataan on investoitava uusia betonipölkkyjä, jotta se säilyy teknisesti liikennöitävässä kunnossa. Loviisan satama on hyvin lähellä hyvässä kunnossa olevaa TEN-T verkkoa (VT7). Mutta tieyhteys 176 Lapinjärvelle ja varsinkin tie 167 Lahden suuntaan Orimattilaan tarvitsee ehdottomasti suoremman linjan tai vähintään uuden päällysteen. Tämä koskee myös Valkontietä satamaan saavuttaessa. On turvallisuusriski operoida raskaalla kalustolla näin huonokuntoisilla teillä.
Porvoon sairaala vastaa Itä-Uudenmaan erikoissairaanhoidon päivystyksestä ja sairaalan tiloissa toimii myös alueen yhteinen terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuisin. Synnytysosasto on yksi sairaalan tukipilareista, ja on tärkeää, että toiminta jatkuu Porvoossa myös vuoden 2016 jälkeen. Tulevalla hallituskaudella jatkettavassa sosiaali- ja terveysuudistuksessa on keskeistä varmistaa, että toimiva kokonaisuus turvataan. Olennainen kysymys on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön edellytysten parantaminen. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluiden saatavuus on taattava. Porvoon sairaalan säilyttäminen ja toiminnan kehittäminen varmistaa itäisen Uudenmaan asukkaiden terveyspalveluiden saatavuuden myös tulevaisuudessa.
Suomen taloudellinen tilanne on haastava. Vaikeina aikoina kansanedustajien on kyettävä tekemään päätöksiä, jotka ovat oikeudenmukaisia ja edistävät kasvua sekä työllisyyttä.
Anette Karlsson
Julkaistu 31.3.2015 Loviisan Sanomissa.