Siirry pääsisältöön

Vi bör vara självförsörjande med energi – Lovisa trean behövs

I maj 2010 begick Vanhanens andra regering och dåvarande näringsminister Mauri Pekkarinen (C) fel, när de förkastade Fortum Power ja Heat Oy:s ansökan om att bygga ett nytt kärnkraftverk. Nuvarande näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.), som var med och fattade det dåvarande beslutet, konstaterade i A-Studio (15.9) att det var fel att förkasta ansökan. Enligt Arbets- och näringsministeriets elanvändningsuppskattning (2009) behöver Finland två kraftverk: ett nytt och en investering som ersätter kraftverket i Lovisa. Ändå godkände Vanhanens II regering Fennovoimas och Industrins Kraft (TVO) lov, i stället för Fortums självklara.
Nu fattade Stubbs regering (25.9) ett negativt principbeslut om TVOs ansökan om en förlängning av byggnadslovet för Olkiluoto 4. Också Fennovoimas lov är villkorligt: innan bygglovet beviljas ska det ha en finländsk ägarbas på 60 %. Ingetdera projektet har framskridit som det borde.
Bruksloven för Fortums Lovisa I och II – staten är majoritetsägare i båda – löper ut inom femton år. Anläggningarna har i dag en sysselsättningseffekt på över 600 arbetsplatser. Om ett nytt kraftverk byggs ger det flera tusen arbetsplatser under byggnadsskedet. Sysselsättningseffekterna av projektet Lovisa 3 är betydande för i synnerhet Lovisaregionen och Kymmenedalens ekonomiska region.
I maj 2014 fick vi veta att Strömfors Electrics fabrik i Strömfors stängs. 153 personer mister jobbet. Arbetslöshetsgraden är tio procent i Nyland och närmar sig tjugo procent i Kotka. Det behövs nya arbetsplatser i regionen.
Förkastandet av Fortums ansökan motiverades med att Fortum är delägare i TVO. Samtidigt konstaterade statsrådet att det vore möjligt att tryggt genomföra Lovisa 3 och att kärnavfallet kan behandlas, lagras och slutförvaras tryggt. Lovisa 3 kunde märkbart minska användningen av fossila bränslen inom el- och värmeproduktionen. Också miljöeffekterna vore med tanke på den nytta som uppnås acceptabla och små jämfört med effekterna av andra alternativa produktionsformer. Det finns utomordentliga förutsättningar för att bygga ett nytt kraftverk i Lovisa på grund av den infra som redan finns och genom att kraftverkets personal har en stor yrkeskunskap i såväl byggande som i att utveckla och modernisera inrättningen.
Kraftverket skulle också minska Finlands beroende av importerad energi och skulle förstärka vår självförsörjning med energi. Vi kan inte blunda, vi måste verka för att öka självförsörjningen med energi samt skapa nya arbetsplatser. Med den kunskap vi har nu vågar jag påstå att byggandet av ett kraftverk Lovisa 3 är till nytta för hela Finland. Under nästa regeringsperiod bör Fortum beviljas tillstånd att bygga en enhet i Lovisa för att ersätta de nuvarande enheterna.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 17.12.2014 i Östra Nyland.