Siirry pääsisältöön

Förlängningen av läroplikten är ett motiverat projekt

På senaste har det diskuterats mycket om regeringens beslut att förlänga läroplikten. Särskilt Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet har motsatt sig förslaget. Som alternativ har de framfört att de vill ha mera kuratorer, studiehandledare och samarbete mellan skolorna. Det är samma åtgärder vi har haft i bruk i senaste 20 år. De har inte varit tillräckligt effektiva. Tyvärr har vi fortfarande flera tusen unga som årligen faller av studiestigen i 15-16-års åldern. Nu är det dags att ta i bruk en ny metod som stöder alla unga att fortsätta på sin studiestig.
Motståndarna har också ifrågasatt budgeten för den förlängda läroplikten. Enligt utbildningsministeriet kommer 15 miljoner euro, som nu är budgeterat, att räcka för att garantera en utbildningsplats till alla unga och för att täcka kostnaderna för böckerna och materialet under det första året. Ifall man antar att t.ex. gymnasiets första års böcker och andra material kan återanvändas med samma effektivitet som under grundskolans sista år, ryms kostnaderna in i budgetramen.
När man talar om kostnaden är det viktigt att komma ihåg att kostnaden för en ung som marginaliseras, kan stiga upp till hundratusentals euro med hänsyn till förlorade skatteintäkter och mm. social och hälsovårdskostnader. För övrigt kan den mänskliga tragedins kostnader inte beräknas i pengar. Varje ung person som marginaliseras är för mycket.
Elevernas stödtjänster på andra stadiet har också lyfts fram av kritikerna. Förlängda läropliktens motståndare har fått det att låta som att vi inte har stödtjänster för unga på andra stadiet. Den nya lagen för elev- och studentvården trädde i kraft 1.8.2014. Den kommer att förbättra elevernas stödtjänster på andra stadiet. Förlängningen av läroplikten är en konkret lösning för att alla unga ska fortsätta på sin skolstig. Förlängda läroplikten förhindrar inte de stödmetoder vi redan har i dagens läge.
Enligt Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet bör 15-16-åringar inte tvingas att fortsätta sina studier. Enligt mitt tycke bör inte 15-16-åringar ha rätt att välja att inte fortsätta sina studier. Ett mellanår kan man hålla när man är myndig. Man undrar om Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet vill i framtiden slopa läroplikten helt och hållet, då den ju grundar sig på tvång.
Den nioåriga grundskolan skapades för att tillfredsställa industrisamhället, men idag och i framtiden krävs en högre utbildningsnivå. Då samhället och arbetsmarknaderna har ändrats är det naturligt att man förlänger läroplikten att motsvara de behov unga i dagens läge har. Enligt mitt tycke bör läroplikten börja redan i förskolan och gälla fram till andra stadiets slut. Förlängningen av läroplikten innebär ju inte endast gymnasie- eller yrkesskolestudier, utan läroavtalsutbildning, förberedande utbildning och andra former av utbildning ingår också i läroplikten. Så unga tvingas inte att sitta ett år till på skolbänken – de kan också fortsätta sina studier i arbetslivet via läroavtal.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 25.8.2014 i HBL.