Siirry pääsisältöön

Tolkis barnen ska inte vänta längre

De svenska barnen i Tolkis har gått i barackskola sedan hösten 2013. Och när det äntligen började synas ljus i tunneln för dessa barn och deras familjer, fick vi höra att den planerade skolans byggkostnader kommer att stiga med 0,8 miljoner euro. I detta skede kan vi inte gå in för lösningar som skjuter upp tidtabellen. Tolkis barnen har blivit åsidosatta för många gånger. Det får inte fortsätta mer. Skolan måste bli klar till sommaren 2019, som planerat.

Det är viktigt att komma ihåg att nytt planeringsarbete och barackerna också kostar. Att otaliga gånger ändra på planer och skjuta upp förverkligande av fattade beslut är ohållbart. Nu måste vi bara godkänna att det kommer att betyda högre kostnader än planerat. Istället för att äventyra Tolkis skola i detta skede bör vi sikta blicken mot stadens processer och utreda vad det beror på att kostnadskalkylerna inte håller. Det är inte endast frågan om Tolkis skolan, utan fler andra projekt också. Vi måste se över till vilka åtgärder lokalitetsledningen ämnar skrida för att vi skall få bättre kostnadsberäkning i fortsättningen.

Vi är glada över Per Sveholms (ÖN 26.1) insändare, där han konstaterar att hela SFP:s grupp i fullmäktige förutsätter att Tolkis nya svenska skola färdigställs inom ramen för den fastslagna tidtabellen. Det är också enligt oss det enda alternativet. Barnen kan inte tvingas att gå i skola i baracker längre, sex år är redan för mycket. Borgåfamiljerna och lärarna är värda en hemstad där beslut fattas och genomförs enligt plan. Så också i detta fall.

Anette Karlsson

Markus Hammarström


Texten är publicerad 30.1.2018 i Östnyland.