Siirry pääsisältöön

Pienten lasten oikeuksia vahvistettava

Lastenoikeuksiensopimus turvaa jokaiselle lapselle oikeuden leikkiin, vapaa-aikaan ja lepoon. Näitä kaikkia, kuten myös lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä oikeuksia toteutetaan laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Vihdoinkin varhaiskasvatus nähdään lapsen oikeutena, eikä pelkästään lasten säilytyspaikkana. Tuoreessa lapsistrategiassa korostetaan varhaiskasvattajien osaamista, yksilöllisen tuen tarjoamista ja pitkän aikavälin tavoitteena kaikille maksutonta varhaiskasvatusta.

Lapsistrategia tunnistaa tarpeen vahvistaa pienten lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Porvoossa tulee laatia lasten hyvinvointia ja kouluväkivaltaa ehkäisevä toimenpideohjelma, jonka yhtenä toimenpiteenä tulee olla tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja kodeissa. Lisäksi päiväkotien toimintaa on kehitettävä yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa.

Esimerkiksi päiväkodinjohtajan olisi tärkeää saada keskittyä päiväkodin pedagogiseen johtamiseen aikaa vievän paperityön sijaan. Porvoossa pitää selvittää mahdollisuus päiväkotisihteerien palkkaamiseen. Koulusihteeri on osoittautunut erittäin arvokkaaksi avuksi rehtoreille ja kouluille. Uskon päiväkotisihteerin tuovan samaa arvoa päiväkodinjohtajille ja päiväkodeille. Lapsemme ansaitsevat parhaan mahdollisen varhaiskasvatuksen.

Anette Karlsson

Kirjoitus on julkaistu 30.5.2021 Uusimaassa.