Siirry pääsisältöön

Terveiset kaupunginhallituksen jäseneltä 6.5.2020 Luonnos Porvoon säästöohjelmaksi

Terveiset, tällä kertaa kaupunginhallituksen jäseneltä. Seuraava kokous on vasta ensi viikolla. Maanantaina meillä oli valtuustoinfo, jossa esiteltiin virkamiesten valmistelema luonnos säästöohjelmaksi. Vappuaattona kaupunginhallitus sai luonnoksen jo tiedoksi. Kyseinen ohjelmaluonnos julkaistiin eilen ja nyt alkaa poliittinen valmistelu, ensin lautakunnissa sitten kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Porvoolaisille on myös annettu mahdollisuus kommentoida ohjelmaa. Voit kommentoida sitä täältä: https://www.porvoo.fi/kerro-mielipiteesi-kestavan-talouden-ohjelmasta. Tämä on hyvä asia, sillä Koronakevään jälkeen talouden tasapainottaminen ja yhteiskunnan (myös Porvoon) uudelleen rakentaminen on yhteinen tehtävämme. Porvoon tilinpäätös 2019 julkaistiin jokin aika sitten, ja silloin kirjoitin teille terveiset, jotka löytyvät täältä: http://www.anettekarlsson.fi/2020/03/terveiset-kaupunginhallituksen.html Tilinpäätöksestä ilmenee, että Porvoon teki pari miljoonaa ylijäämää viime vuonna – mutta se johtui erinomaisista yhteisöverotuloista. Nyt on tiedossa, että yhteisöverotulot eivät tule olemaan tulevina vuosina yhtä suuret (Korona, Nesteen tuleva seisokki jne.). Tilinpäätöksestä näkyy myös, että käyttötalousmenot kasvoivat (ylittivät talousarvion) erityisesti sosiaali- ja terveys sekä sivistyspuolella. Näin se usein myös on kunnassa, sillä suurin menoerä on ihmisten palvelut (esim. koulut, terveyskeskukset, hammaslääkärit, sosiaalitoimi ja sosiaalipalvelut, perhepalvelut, neuvolat, päiväkodit, vanhuspalvelut, liikunta ja muu harrastustoiminta).

Porvoo oli säästötoimien edessä jo ennen Koronakevättä, mutta nyt paine on paljon suurempi. Valtio tulee korvaamaan meille noin puolet Koronan aiheutuvista kuluista, eli noin 7-10 miljoonaa euroa. Vielä ei ole tiedossa kuinka suuri talousvaikutus Koronalla tulee olemaan, mutta uskon että me kaikki arvelemme, että vaikutus tulee olemaan merkittävä (yritysten ahdinko, laajat yksityisten yritysten lomautukset, joissakin tapauksissa konkurssit ja irtisanomiset, työttömyyden kasvu ja valtion velan lisääntyminen).

Nyt käsiteltävänä oleva säästöpaketti vastaa kahteen erilliseen haasteeseen – ennen Koronaa ollut säästöpaine (erityisesti rakenteellisten uudistusten ja käyttötalouden tasapainottaminen) ja Koronan jälkeinen paine (lainanotto, veroprosentin korotus ja muut säästötoimet joita esimerkiksi etsitään yt-menettelyn kautta henkilöstön kanssa ja työsopimuslain 2 luvun mukainen palkanmaksun keskeytys reilun 200 kaupungin työntekijän kohdalla). Kuva alla. Yhteensä noin 20 miljoonan euron säästöpaine on meillä edessä.

Monet päättäjät, minä mukaan lukien, olimme peräänkuuluttaneet virkamiehiltä laajaa listaa mahdollisista säästötoimenpiteistä, joista me voimme sitten valita – arvojemme mukaan. Nyt virkamiehet ovat toteuttaneet tämän pyynnön ja siksi säästöohjelmassa on hyvin laajasti tuotu esille erilaisia vaihtoehtoja ja mitä niiden leikkaaminen säästäisi. Virallinen virkamiesten esitys, kaupunginjohtajan esitys (kuten myös talousarvion suhteen toimitaan) tulee vasta ensi viikolla. Sen pohjalta virallinen käsittely alkaa – poliittiset toimijat voivat hyväksyä sen tai tehdä muutoksia. Nyt julkaistu ohjelma antaa meille kaikille, poliittisille päättäjille ja kuntalaisilla mahdollisuuden vaikuttaa mistä säästetään ja mistä ei. Ilman mitään esille tuotuja vaihtoehtoja meillä ei olisi mahdollisuuksia, tai ei olisi ainakaan niin hyviä mahdollisuuksia tehdä arvovalintoja (luonnollisesti kaikki leikkaukset ovat aina vaikeita, mutta jotkut ovat vaikeampia kuin toiset).

Omasta mielestäni kunnallisveroja voitaisiin korottaa määräaikaisesti hieman enemmän kuin kuvassa on ajateltu (0,25%). Esimerkiksi 0.5 % korotus toisi meille noin 5 miljoonaa – eli 2,6 miljoonaa enemmän kuin kuvassa. Kiinteistöverojen korotuksesta tulee mielestäni vielä keskustella, mutta sekin pitää olla työkalupakissa mukana kun kokonaisuutta katsotaan.

Olen tyytyväinen siitä, että virkamiehet ovat käyneet sektorinsa läpi hiuskammalla ja nostaneet erilaisia vaihtoehtoja ohjelmaan. Kaupunkikehityksen puolella saattaa löytyä vielä toimintoja, jotka eivät vielä ole listassa mukana, kuten esimerkiksi turistien ilmaisbussi Rinkeli, 30 000 euroa. Rinkelistä ei tule kustannuksia tänä kesänä, kun se todennäköisesti kuten monet muutkin toiminnot jää Koronan takia tauolle. Kohtuullista olisi kuitenkin, että kaikki mahdolliset toimet olisivat pöydällä kun ohjelmaa käsitellään.

Henkilökohtaisesti en ole valmis leikkaamaan lasten puheterapiasta tai vauvaperheiden ennaltaehkäisevästä kotipalvelusta. En myöskään ole valmis nostamaan pienten lasten koulumatkoja lain sallimaan viiteen kilometriin, enkä mielellään pienentäisi tuntikehystä. Koronakevään jälkeen meillä on iso työ varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori pysyy mukana – ettei kukaan jää jälkeen tai pahimmassa tapauksessa tipu kokonaan ulkopuolelle. Vuoden 1990-laman ja 2008 talouskriisin jälkeisistä tutkimuksista tiedämme, että usein lapsilta leikkaaminen tulee kalliimmaksi kuin hetkellisesti saatu säästö. Laskun menetetyistä nuorista maksaa yhteiskunta, inhimillisestä tragediasta puhumattakaan.

Näiden lisäksi listassa on luonnollisesti paljon asioita, jotka ovat mielestäni tärkeitä – kuten maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille, jonka eteen muun muassa allekirjoittanut teki paljon töitä valtuustokauden alussa. Tilanne on kuitenkin se, että meidän on katsottava kaikkia vaihtoehtoja ja punnittava niiden säästö vs pitkän aikavälin vaikutus. Sen pohjalta voimme tehdä ratkaisuja, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon.

Koulujen lakkautukset herättävät aina tunteita. Viimeksi alkuvuodesta keskustelu itäisen alueen kouluista (Ilola ja Sannäs). Silloin Epoo oli myös esillä (ainakin osittain). Päätös oli, että molemmat itäisen alueen koulut korjataan ja että Epoon kohtalo ratkaistaan kun asiaa on selvitetty lisää. Silloin muun muassa allekirjoittanut totesi, että lakkautuskeskustelu tulee nousemaan lähitulevaisuudessa taas pöydälle. En silloin tiennyt maailmanlaajuisen epidemian leviämisestä ja sen aiheuttamista talousongelmista, joten arvelin että keskustelu käydään marraskuussa. Nyt keskustelu käydään jo toukokuussa.

Saamani tiedon mukaan esimerkiksi Epoon koulun lakkauttaminen tuo vuositasolla sivistystoimen puolella säästöä noin 250 000 euroa. Tämä tieto on saatu virkamiehiltä, ja minun on voitava siihen luottaa, vaikka olen lukenut siitä, että pienet yksiköt saattavat olla kustannustehokkaampia kuin suuret. Epoon koulussa on 34 oppilasta, joillakin luokilla on vain yksi lapsi (vaikka luonnollisesti hän ei ole yksin, koska yhteisluokat). Yksin kuitenkin keskustaan yläasteelle lähdetään. Ilolan koulussa ei ole tätä paljoa enemmän lapsia, nyt reilu 60, mutta ennusteiden mukaan lähivuosina mennään noin 40 oppilaaseen. Sannäs skolanissa ollaan siinä 90 oppilaan tienoilla nyt ja lähitulevaisuudessa. Tammikuussa puolustin sivistyskeskusta, mieluiten Sannaisiin mutta myös Ilolaan. Valitettavasti kyseiset esitykset kaatuivat valtuustossa yhdellä tai kahdella äänellä. Ei sillä, että vaikka sivistyskeskusvaihtoehto olisi voittanut valtuustossa tammikuussa voi olla, että kyseinen päätös olisi silti nyt pöydällä uudelleen tarkasteltavana – koska säästöpaine on nyt suurempi ja hankintoja ei olisi ehditty aloittaa. Kaikki sellaiset investoinnit, joiden hankintaa ei ole aloitettu on nyt nostettu pöydälle (siksi esimerkiksi kuntoportaat ei ole mukana, vaikka allekirjoittanut äänestikin sen puolesta ettei niihin laitettaisi noin 200 000 euroa, kuten voittanut päätös oli).

Säästöohjelmaluonnos on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä. Esimerkiksi ihmetystä, miksi esitetään leikkauksia, jotka koskevat lapsia ja nuoria – ihmisten palveluita. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että suurin osa kunnan menoista liittyy juuri asukkaiden palveluihin ja sote sekä sivistyspuolella noin 80% menoista ovat lakisääteisiä – eli niihin ei voida koskea. Liikkumavara on näin melko pieni – voimme päättää veroista, investoinneista ja muusta kunnan toiminnasta, joka voidaan katsoa olevan yleishyödyllistä kuntalaisille. Tällaista toimintaa on esimerkiksi maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille. Kyseinen toiminto on tärkeä ja se ennaltaehkäisee paljon ongelmia, mutta se ei ole lakisääteinen. Sen sijaan esimerkiksi jokaisella lapsella on oikeus käydä peruskoulua ja koulumateriaalin ja ruoan tulee olla maksuton. Sen sijaan millaista ruokaa tarjotaan, se on kunnan päätettävissä (eri kunnat käyttävät eri määriä rahaa siihen, millaista ruokaa tarjotaan). Nämä siis vain esimerkkejä.

Alla kuvia myös vuoden 2020 talousarviosta, jonka avulla on helpompi hahmottaa kokonaisuutta. Tämä säästökohteiden löytäminen ja niistä päättäminen ei ole helppoa. Se on kuitenkin tehtävä. Toivon, että mahdollisimman moni porvoolainen kertoo lomakkeen (tai tässä alla tai yksityisviestillä esimerkiksi minulle) näkemyksensä, jotta me päättäjät voimme tehdä vaikeassa tilanteessa mahdollisimman hyvät päätökset. Olen myös avoin kuulemaan millaisia muita säästökohteita teillä tulee mieleen – onko kunnassa jotain toimintoja, joita meidän tulisi vielä tarkastella? Minä nostin kaupunginhallituksessa esille turisteille suunnatun maksuttoman Rinkeli-bussin. Mielestäni siitä voidaan säästää mieluummin kuin esimerkiksi lasten puheterapiasta.

Voimia ja hyvinvointia kaikille! Kesäkuussa päästään vähän enemmän liikkeelle ja toivottavasti yritykset pääsevät silloin pikku hiljaa toipumisen tielle – samoin kunta, kun esimerkiksi erilaisia toimintoja voidaan pikkuhiljaa avata.


Anette Karlsson