Siirry pääsisältöön

Puhe Uudenmaan Demareiden piirikokouksessa 26.11.2021

Hyvät tovert, bästa kamrater

Mukavaa nähdä teidät kaikki täällä tänään. Viime kerrasta onkin jo aikaa. Menneen vuoden aikana olemme ottaneet huikean digiloikan, mutta samalla kaipuu tavata kasvotusten on lisääntynyt. Korona on vienyt paljon: ei vain sosiaalista kanssakäymistä ja hyvinvointia, vaan myös aikaa ja palstatilaa.

Pandemian alle on hautautunut historiallisia saavutuksia. Saavutuksia, jotka me sosialidemokraatit olemme – haastavista ajoista huolimatta – vieneet maaliin.

Parikymmentä vuotta yritettiin, ja nyt Sanna Marinin johtama hallitus onnistui: sote-uudistus on tehty ja sen myötä hyvinvointivaalit ovat ovella.

Aluevaalit ovat meille demareille, ja erityisesti meille demarinaisille, tärkeät vaalit.

Aluevaaleissa meidän pitää puhua siitä, että jokaisen tulee päästä ajoissa hoitoon. Se tarkoittaa maksuttomia ja kohtuuhintaisia palveluita, mutta myös sitä, että palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Terveysasemien ja –pisteiden tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella, jotta myös autottomat pääsevät niiden luo.

Digitaaliset mahdollisuudet on hyödynnettävä palvelukokonaisuuden laajentamiseksi, mutta ne eivät kuitenkaan saa korvata kasvotusten tehtävää hoitotyötä.

Hyvät läsnäolijat,

Sairauden kulut, palvelumaksut ja lääkekulut, voivat ajaa ikävään kierteeseen. Jos rahaa on vähän, ovat perusterveydenhuollon maksutkin tuloihin nähden liian suuria. Vuonna 2019 julkaistussa Kertomuksia nykyajan köyhyydestä: syitä ja ratkaisuehdotuksia –raportissa ilmenee, että monet vastaajat jättivät ostamatta lääkärin määräämiä lääkkeitä. Yli puolet vastaajista ilmoitti jättäneensä käymättä lääkärissä. Marinin hallitus alensi heinäkuussa asiakasmaksuja, ja esimerkiksi hoitajan vastaanotto muuttui maksuttomaksi. Tämä on askel oikeaan suuntaan.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että sote-keskuksen vastaanoton tulisi olla maksuton.

Hyvät ystävät

Naiset käyttävät miehiä enemmän terveyspalveluita. Ero on merkittävä, sillä noin 57 % vuonna 2020 vastaanotolla käyneistä perusterveydenhuollon asiakkaista olivat naisia ja vain 43 % miehiä. Myös lääkäri- ja hammaslääkärikäynneissä naisten käynnit ovat yleisempiä.

Sukupuolten välinen muutos alkaa 15-vuoden iässä. Eli silloin, kun kouluterveydenhuolto päättyy ja vastuu omasta elämästä siirtyy enenevissä määrin nuoren perheen ja hänen omalle kontolleen. Oppivelvollisuusiän pidennyksen myötä yhteiskunta tulee jatkossa ottamaan paremmin koppia siirtymävaiheessa olevista nuorista.

Olen iloinen siitä, että Marinin hallitus on rohkeasti lähtenyt uudistamaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia: jokaista 670:tä oppilasta kohden tulisi olla vähintään yksi kuraattori ja 780:tä oppilasta kohti yksi psykologi, ja toisen asteen koulutuksessa tulisi olemaan nämä samat mitoitukset. Toki määrät ovat yhä suuret, mutta muutos on oikeaan suuntaan.

Hyvät sosialidemokraattisen liikkeen aktiiviset toimijat

Vielä loppuun muutama sana aluevaalien tärkeimmästä asiasta: nimittäin henkilöstöstä.

Ilman lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, lääkäreitä, ensihoitajia, palomiehiä ja tukipalveluiden henkilöstöä (vain muutamia mainitakseni) meillä ei ole seitsemän päivän hoitotakuuta tai mitään muitakaan palveluita.

Eikä liene kenellekään yllätys, että nämä ihmiset ovat pääsääntöisesti naisia. Vuonna 2017 sote-alan työllisistä 87 prosenttia oli naisia. Miehiä on enemmistö ainoastaan sairaankuljetuksen ensihoitajissa. Hammas- ja apuvälineteknikoista miehiä on noin puolet.

Pandemia on kuormittanut erityisen paljon sote-henkilöstöä. Moni on venynyt korona-aikana oman jaksamisensa äärirajoille.

Sosionomina ja tulevana sosiaalityöntekijänä tiedän, että sosiaali- ja terveysalalla tehtävä työ on vastuullista ja sitä tehdään suurella sydämellä.

Olen tyytyväinen siitä, että SDP on nostanut henkilöstön aseman, hyvinvoinnin ja työolot tärkeäksi teemaksi tulevissa vaaleissa. Työväenliikkeelle näiden kysymysten tulee olla merkityksellisiä. Toverit, maailma muuttuu vain kun sitä muutetaan. Siksi meidän tulee uskaltaa tehdä rohkeita avauksia, kuten Porvoon demarit tekivät esittämällä kuuden tunnin työaikakokeilua, ilman palkanalennusta. Esitys ei menestynyt, mutta jo se, että demarit nostavat näitä asioita keskusteluun on ensimmäinen askel kohti tavoitteiden toteutumista.

Toverit, meidän tulee varmistaa, että henkilöstöä kuullaan, osallistetaan ja huomioidaan muutoksessa. He ovat arvokkain voimavara mitä meillä on. Ja ystävät, pian heitä on merkittävästi vähemmän kuin aiemmin.

THL:n mukaan noin 40 000 alalla työskennellyttä on vaihtanut alaa. Tehyn teettämän kyselyn mukaan liki puolet vastanneista pohtii alan vaihtamista aktiivisesti. Kaikkiaan noin 88 prosenttia on pohtinut enemmän tai vähemmän alan vaihtoa. Alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista alan vaihtoa on harkinnut 95 prosenttia.

Lisäksi julkisen sektorin eläkebuumi on edessä.

Meillä ei ole varaa menettää yhtään alan ammattilaista – päinvastoin. Meidän on kyettävä korjaamaan työoloissa ja –ehdoissa olevat puutteet ja ongelmakohdat. Sote-alan työ on arvokasta, mielekästä ja täynnä onnistumisen kokemuksia – silloin kun työ voidaan tehdä asianmukaisissa olosuhteissa ja eettisesti kestävällä tavalla.

Toverit, näitä asioita meidän tulee nostaa keskusteluun vaalikampanjassa, mutta ennen kaikkea uusissa aluevaltuustoissa. Emmekä tietenkään saa unohtaa pelastustoimea, joka ansaitsee tarvitsemansa resurssit, jotta jokainen meistä voi tuntea olevansa turvassa.

Hyvät Jouni, Tipsu, Joona ja Jasmin sekä aiemmat piirin toimijat

Haluan kiittää Uudenmaan Demareita hyvästä yhteistyöstä viimeisten kuuden vuoden aikana. Ensi vuonna Uudenmaan Demarinaisilla on uusi puheenjohtajisto. vantaalainen Tarja Eklund toimii puheenjohtajana ja Maila Tikkanen Tuusulasta ja Siru Nykänen Porvoosta varapuheenjohtajina. Uskon, että heillä tulee olemaan piirin kanssa yhtä hyvä yhteistyö kun meillä on minun kaudellani ollut.

Tehdään yhdessä loistava aluevaalikampanja ja nostetaan demarit maamme suurimmaksi hyvinvointipuolueeksi. 

Kiitos.