Siirry pääsisältöön

Socialt arbete hjälper, stöder och räddar

Förra hösten började jag studera socialt arbete på Social- och kommunalhögskolan. I samband med mina studier fick jag uppdaterat mina kunskaper om de utmaningar som socialt arbete står inför. Därtill fick jag också hopp om alla de lösningar socialt arbete kan erbjuda. I början av året prakticerade jag på östra Nylands familjerättsliga enhet. På min praktik fick jag bekanta mig med barnskyddsarbetet i Borgå. Under den korta vistelsen blev det klart för mig hur värdefullt det arbete våra socialarbetare gör är för att främja barnens välmående och säkerhet.

Barnskyddsarbete är mycket viktigt, men samtidigt handlar det också om psykiskt tungt arbete. Alla vill vi säkert det bästa till alla barn och familjer, men tyvärr har inte alla det så bra som man skulle önska sig. Då hjälper och stöder socialarbetaren. Och i vissa fall är det socialarbetaren som räddar. Man arbetar med personer som är de mest sårbara i vårt samhälle. Därför är det viktigt att socialarbetare kan göra sitt jobb väl och etiskt (dvs att de har tillräckligt med tid att sköta alla sina klientfall). Jag är glad att barnskyddet får en personaldimensionering som motsvarar de krav som finns på arbetet. År 2022-2023 kan en socialarbetare (som ansvarar över barnet) ha högst 35 klientfall. Efter år 2024 skulle dimensioneringen vara 30 barn/ socialarbetare. Socialt arbete räddar människoliv, låt oss aldrig glömma det.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 12.10.2021 i Östnyland.