Siirry pääsisältöön

Naisten ääni kuuluviin

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Naistenpäivän historia ulottuu jo 1900-luvun alkuun, jolloin useissa maissa julistettiin kansallisia naisten päiviä naisten oikeuksien ja osallistumisvapauksien saavuttamisen kunniaksi. Suomea on usein kehuttu tasa-arvon mallimaaksi. Moniin muihin maihin verrattuna asiat ovat meillä hyvin. Myös Suomessa on kuitenkin sukupuolittuneita tasa-arvo-ongelmia, joihin tulee puuttua.
Naiset ovat ajaneet Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista yli 100-vuoden ajan. Töitä on vielä tehtävä, jotta naisten ääni kuuluu kunnallisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa tasa-arvoisesti. Nykyisistä kunnanvaltuutetuista naisten osuus on 36 prosenttia. Porvoossa on maan keksiarvoa hieman parempi tilanne. Tämän hetkisistä Porvoon kaupunginvaltuutetuista 41 prosenttia on naisia.
Kuntavaalit ovat erityisen tärkeät vaalit, koska kotikaupungin asiat ovat sujuvan arkielämän kannalta niitä tärkeimpiä. Kaupunginvaltuustossa päätetään muun muassa päiväkodeista, kouluista, kirjastoista, liikuntapaikoista, ikäihmisten palveluista, julkisesta liikenteestä, kaavoituksesta ja liikenneratkaisuista. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kuntien tehtävät vähenevät, tulevat kunnat olemaan myös tulevaisuudessa merkittäviä päätöksentekijöitä ja kansalaisten peruspalvelujen tarjoajia. Päätöksen tekoon tarvitaan tasapuolisesti naisia ja miehiä, eri ikäluokista ja erilaisilla taustoilla.
Anette Karlsson, SDP
Anna Granfelt, Kokoomus
Outi Lankia, Keskusta
Catharina von Schoultz, RKP