Siirry pääsisältöön

Elever i Borgå förtjänar bättre skolor

Det har gjorts flera skolnätsutredningar i Borgå under de senaste åren. Den senaste utredningen publicerades i oktober 2016, men tyvärr var den bristfällig. Besluten om framtidens skolnät flyttades till nya fullmäktige. Skolorna, som i oktober föreslogs stängas (d.v.s. Ilolan, Peipon, Tuorilan, Kerkkoon och Epoon koulut samt Kullo bildningscenter och Sannäs skola), får inte investeringar i detta skede. Det lovades att skolbyggnadernas grundupprätthållning sköts, men det framkommer bl.a. i föräldrarnas skuggrapport att upprätthållningen har varit bristfällig i flera skolbyggnader.
Situationen är tråkig för både lärare och familjer, som inte vet vad det kommer att hända till deras närskola. Speciellt oroväckande är situationen i Sannäs skola, där en del av eleverna måste studera i en tillfällig paviljongbyggnad. År 2013, då man beslöt att stänga flera skolor i Borgå, lovades att Sannäs skola får en tilläggsbyggnad. Den har inte setts eller hörts av sens. Nu har den tillfälliga paviljongbyggnaden fått tilläggslov tills år 2018, efter vilket byggnaden inte mer kan användas. Hur går det för Sannäs skola om den lovade investeringen inte kommer i tid? Nya fullmäktige måste ta utbildningsnätet genast i behandling. Det finns inte tid att vänta på att strategin blir klar först.
Flera skolor i Borgå har mögelproblem. Nya inneluftsproblem framkommer hela tiden, till exempel i Hindhår bildningscenter som senast. 1500 barn är i tillfälliga baracker. Så länge som fler barn är i baracker på grund av inneluftsproblem, byggnadsprojekt eller andra orsaker skall inte friska byaskolor stängas. Borgå borde också sätta mer fokus på byggnadsskedet och byggmaterialet.
Kvalitet av bygget på 30-40 åriga offentliga betongbyggnader har visat sig vara mycket dålig. I kommunerna är det vanligt att man gör små renoveringar och påstår att problemen är lösta. Inom några år är problemen tillbaka. När man gör beslut bör man inte endast stirra på byggskedets kostnader, utan se byggnadens hela livscykelns upprätthållnings- och renoveringskostnader. Till exempel stock suger fukt i sig från inneluften och andas det ut tillbaka, då inneluften är för torr. Därtill sänker stockväggen ljud, vilket ökar trivseln. Att bygga i trä är en ekologisk och innovativ lösning, vilken kan lösa Finlands mögelproblem.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 3.3.2017 i Östnyland.