Siirry pääsisältöön

Tulevaisuuden kouluverkko – itäinen Porvoo

Itäisen alueen perheet ovat jo kesäkuusta saakka olleet huolissaan alueensa kouluista. Yli 700 henkilöä on allekirjoittanut adressin Itä-Porvoon koulujen turvaamiseksi. Allekirjoittaneet vaativat, että päättäjät toimivat sen puolesta, että kaupungin itäiselle alueelle perustetaan kaksikielinen sivistyskeskus. Kyseistä vaihtoehtoa tarjotaan myös lokakuun alussa julkaistussa kouluverkkoselvityksessä. Valitettavaa on se, että itäisen alueen sivistyskeskus on laitettu vastakkain olemassa olevien Kulloon sivistyskeskuksen ja Kerkkoon koulun kanssa. Vaikuttaa siltä, että kouluverkkoselvityksen valmistelijoilla ei ole ollut tahtotilaa luoda aitoa vaihtoehtoa, joka säilyttäisi koulun itäisellä alueella.
Itäisellä alueella (Jakari, Sannainen, Ilola, Sikilä, Tamminiemi, Renum, Munkkala, Ylike, Karhukorpi, Veckjärvi, Bosgård, Myllykylä ja Virvik) on yli 150 oppilasta, jotka joudutaan kuljettamaan keskustaan kouluun, mikäli itäiselle alueelle ei rakenneta kaksikielistä sivistyskeskusta. Selvityksen mukaan sivistyskeskus maksaisi noin yhdeksän miljoonaa euroa, eli suunnilleen saman verran kuin investoinnit Tolkkisiin. Mikäli itäisen alueen koulut lakkautetaan ja sivistyskeskus jätetään toteuttamatta on kyseinen alue ainoa, johon Porvoossa ei haluta investoida. Keskustaan ja länteen on jo panostettu ja panostetaan edelleen. Lisäksi Kerkkoon investoinnit on huomioitu vuoden 2017 talousarvion yksityiskohtaisessa investointiliitteessä.
Kouluverkkoselvityksestä puuttuu muun muassa koulukuljetuksiin liittyvät laskelmat, mutta onneksi vuonna 2013 julkaistussa ruotsinkielisiä kouluja tarkastelevassa selvityksessä on sekin puoli huomioitu. Sannäs skolanin oppilaista 66 prosenttia kuljetetaan kouluun. Kustannus on noin 1 300 euroa/oppilas/lukuvuosi. Mikäli kaikki noin 100 lasta Sannaisista ja noin 60 lasta Ilolasta kuljetetaan keskustaan lisää se väistämättä koulukuljetusten kustannuksia, lasten koulumatkoista puhumattakaan.
Päättäjiltä vaaditaan nyt tarkkaavaisuutta ja suuren kuvan hahmottamista. Elämme seuraavat 50 vuotta tänään tehtyjen koulupäätösten kanssa. Nyt tarvitaan uusi vaihtoehto, jossa Kulloon sivistyskeskusta ja Epoon koulua ei lakkauteta, jossa Kerkkoon ja Tuorilan kouluille löydetään kestävä ratkaisu ja jossa uuden sivistyskeskuksen rakentamista itäiselle alueelle selvitetään. Lisäksi oppilasmäärää Västra enhetsskolanissa tulee tarkastella uudemman kerran, jotta oikea kiinteistökoko löydetään. Ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa ylisuurta yksikköä, jonka takia pienemmistä joudutaan luopumaan. Porvoo tarvitsee tulevaisuudessa suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja myös keskustan ulkopuolella.
Anette Karlsson