Siirry pääsisältöön

Lapsiryhmiä ei tule suurentaa

Porvoon kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen hoitajamitoitusta nostettaisiin yli kolmevuotiaiden ryhmissä suhdelukuun yksi hoitaja kahdeksaa lasta kohden, niissä päiväkodeissa, joissa se on mahdollista.  Nyt luku on yksi hoitaja seitsemää yli kolmevuotiasta kohden. Muutoksen myötä ryhmäkoko nousisi 21 lapsesta 24:ään.
Suurempi päiväkotiryhmä tarkoittaa vähemmän aikaa aikuisen kanssa, vähemmän tukea ja turvaa, vähemmän yksilöllistä opetusta. Lisäksi lasten rauhoittuminen kotiarkeen on vaikeampaa silloin, kun ryhmässä on enemmän lapsia ja melutaso on korkeampi. Infektioriskit kasvavat myös suuressa ryhmässä ja sillä on suora vaikutus vanhempien työpoissaoloihin.
Porvoon sivistyslautakunta on jo useaan otteeseen päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksia kasvateta. Lautakunnan päätöksestä huolimatta kaupunginjohtaja esittää lapsiryhmien suurentamista ja käsiparien vähentämistä. Sivistyslautakunnan tekemää päätöstä tulee noudattaa. Varhaiskasvatukseen on taattava laadukas pedagogiikka sekä rauhallinen ja turvallinen arki.
Anette Karlsson, SDP
Anna Granfelt, Kokoomus
Catharina von Schoultz, RKP
Outi Lankia, Keskusta