Siirry pääsisältöön

Tal på FSD:s kongress 2016

Finland har förvandlats till en nöjespark. Ena dagen är man i ”horrorhuset” och i nästa stund i lustiga huset. Stora reformer förbereds bakom kulisserna och farten är som i en berg- och dalbana. Så beskriver FSD:s vice ordförande Anette Karlsson livet i nöjesparken Finland.
– Det står i regeringen Sipiläs program att “för alla företag är det viktigt att konkurrensen ökar och att offentliga tjänster öppnas för konkurrens”, denna mening beskriver bra deras agenda. Det är alltså inte fråga om att trygga medborgarnas service och om att bygga effektivare system, utan det är meningen att överföra produktionen av tjänster, som nu produceras med gemensamma skattemedel, allt mer till privata företag, konstaterade hon i sitt tal till FSD-kongressen på lördag.
– Vårdreformen är det största privatiseringsprojektet i vår historia, och motiveringarna bakom detta är svåra att förstå. Finlands offentliga sektor är enligt en OECD-jämförelse en av de effektivaste producenterna av social- och hälsovårdstjänster, då man ser på använda euron per klient och på resultaten.
– Det skulle vara motiverat att basera vårdreformen på tanken om att alla social- och hälsovårdstjänster produceras av den offentliga sektorn, vilken sedan enligt behov kan fylla på utbudet med hjälp av privata aktörer och tredje sektorn.
– Vi kan inte godkänna en vårdreform, där våra gemensamma skattemedel går till företagsvinster och skatteparadis, där vården blir allt dyrare och servicen allt sämre för klienten, där beslutsfattandet är i tjänstemannahänder och demokratin har kastats ut genom fönstret.
Anette Karlsson finner det också oroväckande att regeringens förslag till jourreform hotar den svenskspråkiga vården i Finland.
-Vasa centralsjukhus, ett fullständigt tvåspråkigt centralsjukhus, ser ut att lämnas utanför och folk är nu mycket oroliga. Det är viktigt att SDP nu och i framtiden jobbar konsekvent för tvåspråkigheten och värnar om rätten till vård på modersmålet.
Om regeringens u-svängar
Också Anette Karlsson påminde om alla de u-svängar som regeringen  Sipilä hunnit göra under sitt år vid makten.
– Först lovade regeringspartierna synligt att nya nedskärningar inte ska göras i utbildningen, och I NÄSTA STUND går man in för massiva nedskärningar. Och nu påstår utbildningsministern att man satsar på utbildningen. Trots att det handlar om att man först tar med en skopa och därefter ger med en t-sked.
– Ett annat exempel var dagvårdsavgifterna, konstaterade Anette Karlsson:
– Regeringen planerade först att höja dagvårdsavgifterna. Men fler kommuner och forskare motsatte sig tanken och påvisade att en höjning av dagvårdsavgifterna skulle vara skadlig för bl.a. sysselsättningen. Förslaget drogs tillbaka och ett regeringsparti jublade över att dagvårdsavgifterna inte höjs. Trots det faktum att de enda personerna som ville höja avifterna var de själva, tillsammans med de två andra regeringspartierna.
– Nu är det dags för regeringen att göra en u-sväng igen. Nämligen gällande den senaste snilleblixten, alltså om att skära ned i antalet vårdare inom äldreomsorgen. Redan nu är dimensioneringen lägre och vårdarna mer belastade i Finland än i övriga nordiska länder.
-Våra åldringar är värda en god vård. Vi socialdemokrater måste fortsätta jobbet för ett rättvist och välmående Finland, där vi tar hand om alla, sade Anette Karlsson.