Siirry pääsisältöön

Ny riktning för Borgå skolnät

Vi deltog i tisdags (25.10) på en tillställning Sannäs Hem och Skola ja Ilolan koti- ja kouluyhdistys ordnade. Borgå utbildningsdirektör Rikard Lindström svarade på deltagarnas frågor. Både Sannäs skola och Ilolan koulu kommer inom kort att behöva i alla fall ytlig renovering och nya datorer. Ilolan koulu saknar också gymnastiksal.
Det har gjorts flera skolnätsutredningar i Borgå under de senaste åren. Bl.a. det svenskspråkiga skolnätet samt norra områdets situation har utretts. Nu har tjänstemännen gjort en bredare utredning, från vilken det tyvärr fattas uträkningar och alternativ, som man i tidigare utredningar har kunnat föra fram. På grund av detta tycker vi, likasom fullmäktigegruppernas ordföranden, att man inte kan göra bindande beslut på basis av den skolnätsutredning som publicerades i oktober. Det är viktigt att både invånarna och de politiska beslutsfattarna nu ger vägkost till tjänstemännen för att få en ny utredning.
Borgå måste ha ett omfattande skolnät också i framtiden. Detta innebär att det utöver centrum  även finns skolor i östra, västra, södra och norra delen av staden. Det bör göras en likadan utredning om Ilolan koulu och Sannäs skola som det gjordes år 2013 om Tuorilan koulu och Kerkkoon koulu. I utredningen framkommer utöver investeringskraven också användnings- och skolskjutskostnaderna. Det är inte klokt att kombinera Epoon koulu i denna utredning, eftersom avståndet från Ebbo är betydligt längre till Sannäs eller Illby, än vad avståndet är mellan Sannäs skola och Ilolan koulu. Det bör i förstahand utredas möjligheten att hålla Epoon koulu kvar, eftersom den har en stor betydelse för det nya bostadsområdet Ebbo stengård. Därtill har Epoon koulu det största elevantagningsområdet och en del av barnen kommer från skärgården.
Gällande den norra delen av staden skulle det vara på sin plats att uppdatera siffrorna från utredningen år 2013 och utifrån det göra ett hållbart beslut. Det är inte ändamålsenligt att hålla familjer och lärare i ovisshet från ett år till ett annat. Investeringarna i skolbyggnaderna bör göras på basis av en långsiktig vision. I västra delen av staden behövs inte ändringar i detta skede, eftersom både Kullo och Hinthårs tvåspråkiga bildningscenter är nyss renoverade och skjutskostnaderna är låga.
Det finns en möjlighet att ännu en gång se över den planerade Västra-Enhetsskolan och dess elevantagningsområde. På så sätt kan vi garantera att vi inte bygger en alltför stor skola, som i en nära framtid hotar de mindre skolorna på landsbygden. Peipon koulu har nyligen renoverats, men nu måste den antingen renoveras eller stängas. Det behövs en grundligare analys om Peipon koulu, var det framkommer bl.a. skolan investeringsbehov och elevprognosen.
Borgå stad behöver en logistiker som planerar alla skolskjutsar på ett förnuftigt sätt. Det behövs också en fastighetsinspektör, som gör regelbundna inspektioner i alla stadens fastigheter, så att man kan sköta om skolorna och andra byggnader på ett ändamålsenligt sätt. Därtill bör fastighetsinspektören övervaka nya byggprojekt samt renoveringsprojekt, så att inte oväntade överraskningar, såsom mögelskador, framkommer inom några år.
Anette Karlsson
Markus Hammarström
Texten är publicerad 29.10.2016 i Östnyland.