Siirry pääsisältöön

God vård och tillräckligt många vårdare för åldringarna i Borgå

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande, borgåbon Anette Karlsson är orolig över regeringens planer att minska dimensioneringen av vårdare inom äldreomsorgen. Redan nu är dimensioneringen lägre och vårdarna mer belastade i Finland än i övriga nordiska länder. Nu vill regeringen sänka personalbemanningen från 0,5 till 0,4-0,5 vårdare per åldring.
– Med allt för få vårdare kan man till exempel inte arrangera tillräckligt med vård och omsorg i relation till servicebehovet som de ålderstigna personerna har i enheterna med effektiverad vård. Då ska vi inte ens nämna att de skulle få vistas utomhus.
Statistikcentralens prognoser räknar med att antalet Borgåbor över 75 år ökar märkbart fram till år 2040. Ökningen kommer att vara speciellt kraftig bland de allra äldsta årskullarna. Till exempel kommer över 90-åringarna att bli nästan fyra gånger fler än i dag. I Borgå är personalbemanningen för tillfället 0,6 vårdare per åldring och det är klart att behovet av vårdpersonal kommer att öka i framtiden. Samtidigt är Borgå tvunget att spara för att balansera sin egen ekonomi när statsbidragen minskar på grund av regeringens beslut.
– Vi kan visa i kommunerna att vi inte godkänner regeringens planer att skära från åldringarna. Vi kan hålla fast vid vår dimensionering av vårdare och garantera att åldringarna tas bra hand om också i framtiden.
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer ordnar Även vi har ett värde-demonstrationen torsdagen den 6 oktober kl 17.00 på Medborgartorget i Helsingfors. På samma dag i Borgå börjarnamninsamlingen till ett invånarinitiativ där vi föreslår att åldringarna i Borgå stad garanteras god vård och att personalbemanningen bibehålls minst på nivån 0,6 också i framtiden.