Siirry pääsisältöön

Öppen och ärlig diskussion är välkommen

Enligt SFP:s Marcus Rantala (HBL 7.9.) är det oärligt att gå in i en öppen diskussion om rättvisa då det gäller statsbudgeten. Rantala påpekar att ansvaret för besluten bör tas som ett regeringskollektiv. Ändå motsatte SFP sig vårens beslut om att förlänga läroplikten. Det är oärligt att riva upp redan gjorda beslut och kritisera dem som har avvikande åsikt gällande SFP:s politik.
Garantipensionens höjning med 10 euro i månaden skulle ha kostat högst 20 miljoner euro och berört ca. 100 000 personer. Detta motsatte SFP sig från början, även om Rantala nu påstår att höjningen inte kunde förverkligas på grund av statens ekonomiska tillstånd. Läropliktens förlängning skulle ha kostat 15 miljoner euro. I stället för att förlänga läroplikten riktade regeringen 50 miljoner euro till stödmedel vi har haft i bruk de senaste 20 åren inom den grundläggande utbildningen. Dessa är viktiga stödmedel, men de är inte tillräckliga.
Enligt mitt tycke behövs inbesparingar, men de måste göras rättvist och hållbart. Regeringspartierna har gjort tuffa beslut då de tillsammans har arbetat för att minska statens skuldbörda. Statens skuldsättning är ändå inte en så svartvit ekvation som Rantala påstår. Enligt Statistikcentralen och Finlands Bank har Finlands offentliga ekonomi (staten, kommunerna och andra offentliga samfund) ca. 110 miljarder lån, då hushållen har ca. 140 miljarder, företagen ca. 200 miljarder och finansbranschen ca. 600 miljarder euro lån.
Då man skär i välfärden och försämrar låginkomsttagarnas köpkraft för att minska statskulden, gör man mera skada än nytta. EU:s skuldgräns för medlemstater är 60 % av den totala årliga produktionsvärdet. Av de äldre EU-länderna är Finland det enda landet som uppfyller kravet. Då vi finner oss i en ekonomisk kris bör det göras strukturella reformer samt investeringar. Därtill bör man stöda människor med låg utkomst, så deras köpkraft inte sjunker.
Högerpolitiker kunde också öppna ögonen och fokusera på att få fast statsekonomins och välfärdsstatens riktiga skurkar – förmögna skattefifflare, som undviker att betala skatt. EU-länderna förlorar årligen en biljon – 1000 miljarder – euro till skatteparadis. Efter att staten ökade resurserna till att motarbeta skatteflykt inom byggbranschen ökade skatteinkomsterna med en miljard euro på årsnivå. Regeringen bör göra åtgärder för att stoppa skatteflykten. Det är inte rättvist att de fattiga straffas samtidigt som de rika skattefifflarna kommer undan.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 13.9.2014 i HBL