Siirry pääsisältöön

Innovatiivinen ratkaisu Isnäsissä

Lähitulevaisuudessa on tarkoitus tehdä muutoksia Loviisan kouluverkkoon. Keskusteluja on käyty joidenkin kyläkoulujen lakkauttamisesta. Loviisassa on kuitenkin kyetty luomaan innovatiivinen ajatus, jonka avulla kyläkoulu voitaisiin säilyttää Isnäsissä. Tällä hetkellä Isnäsissä toimivat suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu. Molemmissa kouluissa on noin 20 oppilasta. Koulut ovat pieniä mutta samalla maantieteellinen etäisyys muihin kaupungin kouluihin ovat suuret.
Keväällä valmistuneessa kouluverkkoselvityksessä esitetään, että Isnäsin suomen- ja ruotsinkieliset koulut yhdistettäisiin yhdeksi kaksikieliseksi kouluksi. Uuden koulun olisi tarkoitus aloittaa toimintansa jo syksyllä 2015. Koulussa lapset saisivat opetusta suomen- ja ruotsinkielellä. Luokat kolmannesta ylöspäin olisivat kaksikielisiä, ja taito- sekä taideaineiden opetus tapahtuisi vain jommallakummalla kielellä. Uuteen kouluun liitettäisiin myös alueella, jo nyt kaksikielisenä toimiva päivähoito.
Isnäsiin kaavailtu koulu on ainoa laatuaan Suomessa. Pienissä kylissä ei aina pystytä ylläpitämään kahta koulua, jolloin on tarkoituksenmukaista selvittää kieliryhmien yhdistämismahdollisuudet. Mielestäni on hienoa, että Loviisassa on uskallettu luoda innovatiivinen toimintamalli, jonka avulla kyläkoulu voidaan turvata.
Lapsen kosketuspinta kieleen on edellytys menestyksekkäälle oppimiselle. Siksi onkin kannustettavaa, että kaksikielisillä paikkakunnilla hyödynnetään erinomaisia mahdollisuuksia elävään kaksikielisyyteen. On tärkeää, että lapset oppivat molemmat kotimaiset kielet. Isnäsiin kaavaillussa koulussa molempien kielten oppiminen tapahtuu luonnostaan, mikä puolestaan tukee uusien kielten oppimista. Tutkimukset osoittavat, että lapset oppivat kieliä paremmin mitä nuorempia he ovat. Minulla on omakohtainen kokemus tästä, olen oppinut molemmat kotimaiset kielet varhaisessa vaiheessa. Alussa yhdistin kielen paikkaan, mutta ajan kanssa opin vaihtamaan kieltä siitä riippuen kenen kanssa keskustelin.
Suomen ainutlaatuinen kaksikielisyys sitoo maamme kielellisesti ja kulttuurillisesti muihin Pohjoismaihin. Toivon, että opetushallitus hyväksyy Loviisan toimilupahakemuksen ja tukee uuden kaksikielisen koulun toimintaa. Uskon, että tällaisen kaksikielisen mallin avulla voidaan jatkossa turvata muitakin kyläkouluja.
Anette Karlsson
Julkaistu 16.9.2014 Loviisan Sanomissa.