Siirry pääsisältöön

Ojämlikheten slutar inte med pensionen

Pensionärsfattigdom är ett stort problem, även om medelinkomsten för pensionärer har förbättrats de senaste åren. Coronapandemin försvagade många äldres välbefinnande och hälsa. Pandemin följdes av Rysslands hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina, varefter energi- och priskrisen nådde Europa. Den snabba prisökningen har den mest kännbara effekten för dem som har den svagaste ställningen i samhället.

Vi måste agera och börja leta efter sätt att lindra situationen för fattiga pensionärer och bekämpa pensionärsfattigdomen. Till exempel en gemensam årssjälvrisk (takbelopp) för sjukvårdskostnader, transporter och hälso- och sjukvårdstjänster underlättar den ekonomiska bördan för sjuka pensionärer. Nästa regering bör utarbeta ett program för att minska fattigdomen bland pensionärer, och genom det lösa problemet målmedvetet. Ett värdigt liv tillhör alla. Det behövs mera hjärta i beslutsfattandet.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 21.3.2023 i Östnyland.