Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Modersmålsinriktad svenska bör erbjudas till tvåspråkiga elever

Då ett tvåspråkigt (finsk-svenskt) barn söker sig till svensk skola i Borgå, får eleven oftast möjlighet att utveckla sitt andra hemspråk finska. Modersmålsinriktad finska (MOFI) erbjuds i många svenska lågstadier, högstadier och gymnasier.

Om ett tvåspråkigt barn däremot söker sig till en finsk skola i Borgå, får hen ej motsvarande stöd för sitt andra hemspråk. En elev som talar bra svenska, kan lätt bli frustrerad av att bli undervisad i svenska språkets grunder, som påbörjas i åk 6. Skolorna erbjuder från årskurs fyra A2-svenska, men även denna undervisning är riktad till finskspråkiga, inte tvåspråkiga barn.

I de områden i Finland, där det bor många finlandssvenskar, finns skolor som erbjuder MOSVE (bl.a. i Helsingfors, Västra Nyland och Österbotten), men i Borgå är man i många finska skolor inte medveten om de möjligheter lagen erbjuder till undervisning i MOSVE.

Vi vill i detta sammanhang även fästa uppmärksamhet vid att tvåspråkiga barn borde undervisas av kompetenta lärare i MOFI för att elevernas skriftliga färdigheter ska utvecklas tillräckligt.


Vi undertecknade, föreslår att stadsstyrelsen vidtar åtgärder för att Borgå stad med det snaraste börjar ge elever i finska skolor, som har båda nationalspråken som hemspråk, undervisning i modersmålsinriktad svenska ( MOSVE). Dessutom föreslår vi att nivån på modersmålsinriktad finska (MOFI) i de svenska lågstadierna ses över.

11.6.2017 Borgå

Anette Karlsson (sd.)
Jaakko Jalonen (sd.)
Markus Hammarström (sd.)

Riitta Ahola (sd.)
Millariikka Rytkönen (sd.)
Matti Valasti (sd.)
Tapani Eskola (sd.)
Tuula Virkki (sd.)
Marko Piirainen (sd.)