Siirry pääsisältöön

Amis remonttiin

Ammatillisen koulutuksen suosio kasvaa jatkuvasti. Silti joka neljännes keskeyttää opintonsa. Keskeytyksen taustalla on mm. kouluväsymys ja väärä ala. Monelle useita vuosia koulunpenkillä istuneelle käytännössä tekeminen on hyvä vaihtoehto. Vastaan saattaa tulla pettymys, kun edessä onkin alan teorian sekä yleissivistävien aineiden opiskelua. Muutama viikko työharjoittelua ei välttämättä motivoi jatkamaan opiskelua.
Nuoria voidaan motivoida kasvamaan alansa ammattilaisiksi uudistamalla ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaa. Uudessa mallissa ensimmäisen puolen vuoden aikana nuori perehtyy alan teoriaan, jonka jälkeen edessä on kuuden kuukauden työharjoittelu. Ensimmäisen työharjoittelun aikana nuori saa realistisen käsityksen opiskelemastaan alasta. Toinen opiskeluvuosi kuluu koulunpenkillä yleissivistävien ja alan syventävien opintojen parissa. Viimeinen, eli kolmas vuosi sijoittuisi taas työelämään.
Uudessa mallissa nuori pääsisi mahdollisimman pian kokeilemaan valitsemaansa ammattia käytännössä, hänen jatko-opiskelukelpoisuutensa säilyisi ja ennen kaikkea hänen työllistymisnäkymät paranisivat pitkän ja monipuolisen työkokemuksen ansiosta.
Anette Karlsson