Siirry pääsisältöön

Sociala skulden måste betalas

Den globala coronapandemin har nu utmanat oss i två år. Ännu i början av vintern hoppades vi alla på ljusare tider. Tyvärr blev det i slutet av februari klart för oss alla att världen står inför en ny kris. Rysslands förkastliga fientlighet i Ukraina har chockat alla. Lidandet som ondskan lett till är ofattbart, men som en reaktion på det har vi också sett hur stor godhet det finns i människor. Viljan att hjälpa har varit mer en regel än ett undantag under dessa svåra tider. Det är jag glad för.

Idag 15.3 firas den internationella dagen för socialt arbete. Förra julen utexaminerades jag till politices kandidat men socialt arbete som huvudämne. Nu är jag i gång med att skriva min magisteravhandling. Målet är att utexamineras till magister med socialarbetarbefogenheter till julen. I dessa tider finns det ett stort behov av socialt arbete. I det sociala arbetet stöter man dagligen på individuella och familjespecifika kriser, men effekterna av globala kriser sträcker sig också alltid till det sociala arbetet.

Krigets hemskheter ökar oron och osäkerheten i samhället. Pandemin å sin sida har drabbat finländarna, så att ensamhet och depression har ökat. Vård- och omsorgsskulden har diskuterats mycket under den senaste tiden och regeringen har riktat 400 miljoner euro för att åtgärda den. Samtidigt har mindre uppmärksamhet ägnats den sociala skulden, och det märks i socialarbetarnas vardag. Spåren av kriserna är långvariga och eftervården fortsätter inom det sociala arbetet i åratal.

Pandemins eftervård kommer att öka de offentliga utgifterna under de kommande åren. Ökningen kommer sannolikt att leda till en debatt om åtstramningsåtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att det blir billigare för samhället och bättre för individen om hälsoskulden, som orsakats av pandemin, åtgärdas så snart som möjligt. Problemen blir nästan alltid värre om man dröjer med åtgärderna. För att lyckas behöver vi investera i det sociala arbetet och satsa på medborgarorganisationernas verksamhet. Med ett lyckat socialt arbete ger vi möjligheten åt fler människor att förverkliga sig själva. Sådana möjligheter som nu begränsats på grund av pandemin. Trevlig internationell dag för socialt arbete till alla som jobbar eller är kunder inom området!

Anette Karlsson

Texten är publicerad 15.3.2022 i Östnyland.