Siirry pääsisältöön

Aluevaltuuston kokous 8.3.2022 SDP:n ryhmäpuheenvuoro / Hallintosääntö

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut

Värderade ordförande, bästa fullmäktigeledamöter och andra

Ensinnäkin haluan toivottaa hyvää Naistenpäivää kaikille. Tämä onkin erinomainen päivä aloittaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen työ, sillä hyvinvointialueen työntekijöistä ja sote-palveluiden tuottajista iso osa on naisia.

Meille demareille on tärkeää varmistaa, että sekä henkilöstön että alueen asukkaiden ääni tulee kuuluviin uuden alueen päätöksenteossa. Olemme tyytyväisiä siihen, että alueen asukkaiden osallisuus on huomioitu asianmukaisella tavalla hallintosäännössä. Mielestämme osallisuussuunnitelma on tärkeä työkalu alueelle ja olemme iloisia, että siltä osin työ on jo täydessä vauhdissa.

SDP ryhmä on pettynyt siihen, ettei organisaatiorakenteeseen saatu henkilöstöjaostoa, joka löytyy monen muun hyvinvointialueen organisaatiosta. Se olisi mielestämme ollut tässä muutostilassa erityisen tärkeä. Toivomme kuitenkin, että aluehallitus ryhtyy toimiin ja perustaa hallintosäännön mahdollistaman toimikunnan henkilöstöasioiden erityistä seurantaa varten. Lisäksi näemme, että henkilöstön edustajien kanssa käytävä vuoropuhelu on avainkysymys alueemme tulevaisuuden rakentamisessa.

Hyvä valtuusto

Meille on tärkeää, että vaikuttamistoimielinten ääni kuuluu päätöksenteossa asianmukaisella tavalla. Uskomme, että tämä voidaan parhaiten turvata, jos jokaiseen vaikuttamiselimeen: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto valitaan kaksi edustajaa jokaisesta kunnasta.

Mielestämme on tärkeää keskustella hallintosäännön päivityksen yhteydessä vaikuttamistoimielinten toiminnasta myös laajemmin, sillä me haluamme, että alueella todella kuullaan vaikuttamistoimielinten asiantuntijoita.

Esteettömyys ja saavutettavuus on erittäin tärkeää ja nämä asiat tulee huomioida kaikessa hyvinvointialueen toiminnassa. Ryhmämme haluaa, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on edelläkävijä näissä asioissa!

Näkemyksemme mukaan valtuuston kokoukset tulisi jatkossa tulkata suome
nkieliselle viittomakielelle ja Youtubeen tallentuva jälkinauhoite tulisi tekstittää. Näin edistettäisiin kielellistä saavutettavuutta. Jokaisella alueen asukkaalla on yhdenvertainen oikeus saada tietoa alueen päätöksistä.

Aluehallituksen ja lautakuntien tehtävien osalta uskomme, että tarkennuksia on vielä tarpeen tehdä. Haluamme muun muassa järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vahvemmin esille. Näemme myös, että myös muista, kuin ainoastaan harkinnanvaraisista asiakasmaksuista päättäminen kuuluu lautakunnalle.

SDP ryhmä haluaa painottaa erityistä ratkaisuvaltaa käyttävien viranhaltijoiden, kuten hoitotyön johtajan, johtavan lääkärin ja sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tärkeyttä organisaatiorakenteessa. Tähän kokonaisuuteen tulee vielä palata hallintosäännön seuraavan päivityksen yhteydessä.

Omistajaohjauksen osalta näemme tarvetta vielä usealle tarkennukselle. Muun muassa hankintoihin liittyvät raja-arvot ovat mielestämme liian korkeat. Näihin raja-arvoihin on mielestämme palattava seuraavassa hallintosäännön päivityksessä.

Bästa fullmäktigeledamöter och andra

Den socialdemokratiska gruppen är nöjd över att områdets tvåspråkighet har noterats på ett bra sätt i förvaltningsstadgan. För oss är det viktigt att nationalspråknämnden har en central roll i organisationen. Det svenska får inte bli en skild ”bit” som är någonstans borta från verksamheten, utan det svenska likasom det finska ska vara en naturlig del av verksamheten i hela organisationen.

För oss är det speciellt viktigt att människor också i praktiken garanteras service, vård och hjälp på svenska, inte bara i teorin. Vi är nöjda över att detta har beaktats i förvaltningsstadgans elfte kapitel.

Vi ser också att det är viktigt att återkomma vid paragrafen om särskilda beslutsbefogenheter till ärendet om en tjänsteman som har hand om tvåspråkigheten på området.

Kiitos!