Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Liikenneturvallisuuden parantaminen Porvoossa

Koulut ovat päättyneet ja lapset siirtyneet kesälomille. Syksyllä taas monet uudet koululaiset ovat liikenteessä, jolloin on tärkeää varmistaa, että jokaisen koulutie on turvallinen. Porvoon esiopetuksen ja peruskoulukuljetusperiaatteiden mukaan ”pimeä vuodenaika, luminen/liukas keli tai se, että oppilas kulkee yksin valaisematonta tietä pitkin, ei automaattisesti määritä koulumatkaa vaaralliseksi. Myöskään liikennöidyn yleisen tien käyttö ei suoraan tee koulumatkasta liian vaarallista. Teiden ylittämistä ei yleensä pidetä kuljetuksen perusteena. Oppilaat usein myös odottavat kuljetusta teiden varsilla.” Vaikka monet tiet on luokiteltu vaarallisiksi, on kuitenkin kaupungin linjausten mukaan hyväksyttävää, että lapsi ylittää vaaralliseksi luokitellun tien ja että hän kulkee sellaisen tien varrella 250 metriä.

Sivistyslautakunta on valmistellut kuljetusperiaatteet huolellisesti ja ne ovat oletettavasti tarkoituksenmukaiset. Mielestäni koulumatkojen vaarakohdat tulee kuitenkin nostaa esille yleiseen tarkasteluun. Lapsen koulumatka ei koostu pelkistä suojateistä, mutta tien ylitys on monen reitin varrella se paikka, jonka turvallisuus huolettaa eniten. Meidän aikuisten on yhdessä vastattava lasten liikenneturvallisuudesta.

Liikenneturvan selvityksen (2019) mukaan 44 prosenttia kokee autoilijoiden huomioivan jalankulkijat hyvin liikennevalottomilla suojateillä. Kolme viidestä pitää suojatien ylittämistä kävelijänä turvallisena. Viidesosa kuitenkin kertoo, että heidän usein käyttämillään reiteillä on suojateitä, joiden ylittämistä pelkää. Kaksi viidestä kertoo joutuneensa kävelijänä suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen. Kyseinen selvitys koski tien ylittämistä suojatiellä. Porvoossa moni koululainen ylittää tien kohdassa, jossa ei ole suojatietä. Nämä ylitykset ovat vaarallisia ja pelottavia.

Suojatien rakentaminen maksaa noin 10 000 euroa. Muut samantyyliset liikenneturvallisuutta parantavat toimet ovat myös samaa hintaluokkaa: korotetun suojatien kustannus on vähintään noin 2000 euroa, korotetun risteyksen 6000 euroa, töyssyn 1500 euroa ja keskisaarekkeen 2000 euroa. Kustannukset riippuvat kuitenkin merkittävästi kadun muista rakenteista. Liikenneturvallisuuden parantaminen yksittäisissä risteyksissä tai tienylityspaikoilla ei ole merkittävä menoerä kaupungille. Laajamittainen liikenneturvallisuuden edistäminen kuitenkin on kustannuksiltaan suurempaa. Siksi olisi tärkeää kartoittaa Porvoon tilanne ensisijaisesti koulukulkijoiden näkökulmasta ja ryhtyä välittömästi toimiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi risteyksissä ja lasten käyttämillä tienylityspaikoilla.

Esitän, että Porvoossa parannetaan liikenneturvallisuutta suunnitelmallisesti lisäämällä suojateitä ja muita liikenneturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä koulumatkalaisten koulutien turvallisuuden parantamiseksi. Porvoo ryhtyy myös aktiivisiin toimiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja suojateiden saamiseksi muille kuin Porvoon kaupungin hoitamille teille, jos ilmenee, että kyseisillä teillä on koulumatkan turvallisuuden takaamiseksi tarve suojatielle tai muille liikenneturvallisuutta lisääville toimenpiteille.

Anette Karlsson