Siirry pääsisältöön

Östra Nyland behöver en minnesby

Mina vänner firade en tid sedan sitt guldbröllop, de har varit gifta i 50 år. Min man och jag gjorde en tankeresa till framtiden – hur skulle vårt liv se ut då vi är 80 år gamla? Vi önskade att vi kunde vara lika aktiva och glada som våra vänner. Vår dröm är inte omöjlig, eftersom social- och hälsovårdstjänsterna förbättras konstant. På grund av detta har livslängden blivit längre och allt fler seniorer är aktiva och välmående. Äldre klarar sig också längre i sina egna hem. Tyvärr är alla inte så lyckligt lottade. Sjukdomar och hög ålder för ofta med sig nedsatt funktionsförmåga och ibland också en minnessjukdom.

Minnessjukdomar blir allt vanligare och årligen insjuknar cirka 14 500 personer i en minnessjukdom. I Finland finns omkring 200 000 minnessjuka och om vi tänker oss att alla har tre närstående, då berör minnesjukdom nästan en miljon finländare. Äldreomsorgen grundar på principen om att vården erbjuds i första hand i det egna hemmet. Då en minnessjukdom framskrider behövs vård dygnet runt. Omkring tre av fyra av klienterna inom dygnetruntvården har en minnessjukdom.

Regeringen Marin har skrivit i sitt regeringsprogram att minnessjukdomar ska behandlas lika som andra folksjukdomar. I ett minnesvänligt Finland kan minnessjuka och deras närstående leva ett värdigt liv och de lämnas inte ensamma utan stöd. Minnesbyar kommer att vara framtidens vårdform, eftersom minnesbyar ger klienter möjligheten att röra sig fritt i en trygg miljö. I och med social- och hälsovårdsreformen bildas ett välfärdsområde i östra Nyland. Det skulle vara klokt att få en eller flera minnesbyar också i östra Nyland. Vi ska leva med i tiden och det betyder att vi måste erbjuda humana vård- och boendelösningar till behövande.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 25.6.2021 i Östnyland.