Siirry pääsisältöön

Omaishoitajien arvo ymmärrettävä

Suomessa on arvion mukaan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Kunnan kanssa tehdyllä sopimuksella omaishoitajina toimivia on noin 48 700. Meillä on tälläkin hetkellä laaja joukko ihmisiä, jotka hoitavat omaistaan ilman virallista statusta omaishoitajan asemasta tai varsinaista pääsyä esimerkiksi omaishoidon tuen piiriin.

Tuoreen arvion mukaan pelkästään iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palveluiden vaihtoehtoiskustannukset olisivat noin 3,1 miljardia euroa vuosittain. Omaishoitajille maksettavien palkkioiden kustannukset ovat merkittävästi pienemmät, alle puolen miljoonan luokkaa. Omaishoito on yhteiskunnalle taloudellisesti kannattavaa ja meidän tulisi ehdottomasti pyrkiä korottamaan omaishoitajien palkkioita. Tehostetun palveluasumisen paikka on kustannuksiltaan noin 42 000 euroa vuodessa, kun taas omaishoidon kustannukset kunnille noin 9 900 euroa.

Omaishoito on inhimillinen, sillä onhan kyse yhdestä suurimmista rakkaudenosoituksista mitä ihminen voi toiselle osoittaa. Omaishoitajat eivät hoida läheisiään rikastuakseen tai säästääkseen yhteiskunnan rahaa, he tekevät työtä rakkaudesta. Omaishoitotilanne saattaa muuttua niin vaativaksi ja raskaaksi, että se vie omaishoitajan hyvinvoinnin ja terveyden. Omaishoitajat eivät toivo kuuta taivaalta, vaan heidän toiveensa liittyvät usein hyvinvoinnin edistämiseen ja pieniin irtiottoihin arjesta (esim. teatterikäynnit ja ruokailu ravintolassa). He toivovat itselleen ja läheiselleen ihmisarvoista ja turvallista elämää. Mielestäni päättäjillä on vastuu tehdä töitä sen puolesta, että heidän toiveensa toteutuisivat.

Kuntien tulee varmistaa omaishoitajille riittävä tuki ja lakisääteisten vapaiden toteutuminen turvallisella ja hyvällä tavalla. Ikääntyvässä Suomessa omaishoito tulee olemaan yleistyvä hoitomuoto, mutta samalla emme saa unohtaa, että omaishoitotilanne voi tulla perheeseen missä elämän vaiheessa tahansa. Suomessa on paljon työikäisiä omaishoitajia, jotka ovat jääneet riittävän tukiverkon ulkopuolelle. Huomiota on myös kiinnitettävä alaikäisiin, joiden voidaan katsoa olevan perheessään omaishoitajan asemassa.

SDP haluaa, että omaishoidon tuen kriteereitä yhdenmukaistetaan ja tunnistetaan paljon paremmin laaja joukko ihmisiä, jotka hyvin monella tavalla omaisiaan arjessa hoitavat. Lisäksi meidän on varmistettava, että omaishoitajat saavat riittävästi tukea kotiin, jotta omaishoitotilanne voi jatkua kaikkien osapuolten kannalta hyvällä ja turvallisella tavalla. Omaishoitajat ovat arvokas voimavara, joka meidän tulee tunnustaa ja tunnistaa.

Anette Karlsson