Siirry pääsisältöön

Terveiset kaupunginhallituksen jäseneltä 9.6.2020

Terveiset kaupunginhallituksen jäseneltä ja valtuutetulta. Torstaina on seuraava valtuuston kokous ja siellä käsitellään muun muassa Kestävän talouden –ohjelma (keta-ohjelma). Kyseinen ohjelma on herättänyt paljon keskustelua jo luonnosvaiheessa. Nyt ohjelma on kalkkiviivoilla ja vielä on kysymysmerkkejä ilmassa.

Viime viikon maanantaina käsittelimme ohjelmaa kaupunginhallituksessa. Silloin päätimme, että käsittelemme ainoastaan taulukot. Osan teksteistä korjasimme jo poliittisesti kaupunginhallituksessa, esimerkiksi osiot koulu- ja päiväkotiverkosta. Lisäksi tarkensimme tuntikehykseen liittyvää kohtaa. Otimme mukaan myös kappaleen toimitilastrategian luomisesta. Kaikki esitykset löytyvät täältä. 

Virkamiehet ohjeistettiin muuttamaan loput tekstit vastaamaan taulukoiden sisältöä. Tämä korjaustyö onnistui vaihtelevalla menestyksellä.

Taulukoiden osalta käsittely oli mielestäni selkeää, ja siellä teimme joitakin muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen (joka sekin oli muuttunut siitä alkuperäisestä luonnoksesta). Esimerkiksi lapsi- ja perhepalveluiden osiosta oli poistettu leikkausesitys puheterapian ja vauvaperheiden ennaltaehkäisevän tuen osalta. Myös omaishoitajien tukien leikkausesitys oli tässä vaiheessa poistunut. Kaupunginhallitus poisti vielä esityksen vähentää kesätyöntekijöitä, sillä nuoret ovat tänä keväänä olleet ahtaalla ja heidän mahdollisuudet kesätöihin ovat heikentyneet merkittävästi. Meidän tulee kaikin tavoin auttaa nuoria selviämään koronakeväästä ja tukea heitä eteenpäin elämässä ja koulupolulla. Kesätyö on yksi olennainen osa tätä tukea, jota voimme nuorille antaa. On nimittäin hyvä muistaa, että lapset ja nuoret ovat luopuneet paljosta tänä keväänä (enkä sano, ettemmekö me kaikki muut, erityisesti iäkkäämpi väestö, mutta kyllä lapset ja nuoret ovat saaneet ottaa ison palan tätä surullista pandemiakakkua) – he luopuivat koulusta ja ystävistä, harrastuksista, iltapäiväkerhoista, kirjastosta, mahdollisista kesätöistä – he joutuivat kirjoittamaan ylioppilaaksi tiukalla aikataululla ja valintakoejärjestelmä on ollut ihan sekaisin, mikä on aiheuttanut paljon päänvaivaa nuorille.

Ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluista ei luovuttu ja leikkauslistalle nostettiin turistien kesäbussi Rinkelin toiminnan keskeyttäminen toistaiseksi. Tiedän, että kesäbussi on ollut monelle paikalliselle mieluinen palvelu, mutta ajassa, jolloin joudutaan säästämään hyvinvointiin liittyvistä palveluista on asiallista, ettei turisteille tarkoitettu maksuton kesäbussi kulje. Kesäbussi palaa varmasti, kun ajat ovat paremmat.

Näen tärkeäksi myös sen, että nostamme vielä valtuustossa esille, että avointen perhepalveluiden toimintaa pyritään jatkamaan Näsin leikkipuiston yhteyteen tulevan toiminnan lisäksi erilaisilla keinoilla – esimerkiksi yhteistyö seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Tässä kohtaa on hyvä selventää tätä kokonaisuutta, sillä mielestäni sekä ohjelmassa että julkisessa keskustelussa on vellit ja puurot hieman menneet sekaisin. Eli on tullut säästöjä koronan takia, on tullut painetta säästää koronan takia ja on ollut painetta tehdä rakenteellisia muutoksia, koska säästötarvetta oli olemassa jo ennen koronaa. Korona periaatteessa vain vauhditti työn alkamista.

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin henkilöstöä lomauteta. Säästöjä (rakenteellisia) haetaan rekrytointikielloilla, jotka toteutetaan useamman vuoden aikana. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi kotihoitoon palkata ihmistä, kun joku sieltä lopettaa tai tarve ilmenee. Eikä sitä, etteikö päiväkodeissa olisi riittävästi varhaiskasvattajia lain säätämien mitoitusten toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointeja harkitaan ja perustellaan entistäkin tarkemmin ja pyritään löytämään ratkaisuja, joiden avulla uusia rekrytointeja ei tarvitse tehdä – eli tehdään rakenteellisia muutoksia.

Porvoo saa valtiolta arviolta 14-16 miljoonaa euroa, mikä on aiempaa (keta-ohjelmassa) arvioitua enemmän. Tämä oli yksi peruste sille, ettei lomautusten tielle tarvinnut vuonna 2020 mennä. Lisää valtion tuesta voi lukea täältä.

Vielä muutama sana tulevasta valtuustosta. Luin tänään Uusimaasta (UM 9.6.), että Keskustan Kanervala kertoo, että heidän puolue tulee tekemään muutosesityksen, että peruskoulun tuntiresurssin leikkaus (100 000e) perutaan. Sama populistinen esitys oli jo kaupunginhallituksen käsittelyssä, jossa sitä kannatti vain kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Taustalla sille, että esimerkiksi minä en kannattanut esitystä, oli se, että saimme sivistysjohtajalta tiedon, että kyseinen 100 000 euron SÄÄSTÖ syntyy koska lapsimäärät ovat vähentyneet (toisaalta voi ajatella, että kyseistä asiaa ei tarvitsisi mainita, koska säästö tulee joka tapauksessa, oli se listassa tai ei – mutta ajatus on ollut tuoda esille ne kohteet, joissa talousarvioon verrattuna tulee säästöä). Tuntikehyksen kertoimet, joiden mukaan rahoja jaetaan eri kouluille ei ole muutettu edelliskaudelta (2019-2020). Tämän varmistimme vielä (SDP:n aloitteesta tehdyllä yksimielisellä kirjauksella): Tuntikehyksen laskennassa käytettyjä kertoimia ei muuteta. 100 000 euron säästö syntyy vuonna 2020 lapsimäärän vähenemisestä. Kertoimia tarkastellaan vuosittain. Tuntikehyksen osalta juuri nämä kertoimet ovat olennaisia, koska kun niitä ei muuteta nousee rahasumma jos lapsia on enemmän ja laskee jos lapsia on vähemmän. Kehys asetetaan aina lukuvuosikohtaisesti, joten se ei muutu vaikka vuoden aikana kaupunkiin muuttaa tai kaupungista muuttaa pois lapsia.

Kysyin jo kaupunginhallituksessa ja mikäli tämä esitys tuodaan valtuustoon torstaina, kuten UM haastattelussa annetaan ymmärtää, tulen kysymään uudestaan: mihin tämä 100 000 euroa laitetaan, jos Keskustan esitys voittaa (eli haetaanko tällä jotain lisää vai onko todella kyse siltä miltä tämä näyttää – populismista)? Jos ei muuta, niin tämä on esimerkki siitä, miten vellit ja puurot ovat menneet sekaisin, kun taulukoihin on nostettu ne SÄÄSTÖT, jotka syntyvät AUTOMAATTISESTI ja ne LEIKKAUKSET, joita tehdään PÄÄTÖKSILLÄ. Tässä kyse on ensimmäisestä. Ja siksi esitys on todella outo ja sanoisin, että kyse on pelkästä populismista. Tällaiset esitykset ovat valitettavia, kun ollaan vakavien ja vaikeiden asioiden äärellä. Me kaikki olemme tehneet töitä sen eteen, että voisimme toimia vastuullisina päätöksentekijöinä, ja samalla tehdä parhaamme, jotta palvelut pysyisivät mahdollisimman hyvinä myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Keta-ohjelman käsittely valtuustossa on vain alkua, sillä päätösvalta yksittäisistä asioista, kuten esimerkiksi Rinkieli-bussitoiminnan keskeyttämisestä kuuluu asiasta vastaavalle lautakunnalle. Eli valtuusto voi vain antaa suuntaviivoja ja kertoa tahtotilan, sitten työ alkaa lautakunnissa. Näin siis jos ohjelma hyväksytään ja se etenee torstaina. Työ jatkuu myös vuoden 2021 talousarvioprosessin yhteydessä, jolloin muun muassa mahdollinen veronkorotus on pöydällä.

Torstaina on varmasti pitkä kokous, joten palailen sen antiin mahdollisimman pian – oletuksella, että on jotain uutta raportoitavaa sen jälkeen.


Anette Karlsson