Siirry pääsisältöön

Stenar på östra Borgås skolors sommarängar?

Efter en lång och tung vår med distansundervisning har eleverna nu fått sommarlov. I det soliga vädret flyger tiden fram, särskilt då många vuxna, inbegripna stadens anställda, också är lediga. Vardagen väntar ändå redan i augusti och det blir inte mycket tid att få allting i ordning innan eleverna återvänder till sina skolor. Våra yrkeskunniga lärare kommer ändå snabbt att få verksamheten att rulla igång, så att eleverna kan koncentrera sig på att återse sina vänner och lära sig nytt.

I de skolor, där framtiden är osäker, är stämningen ändå en annan. Särskilt där lärarna påbörjat sin sommarpaus i ovisshet om hur hösten kommer att se ut. Problemen med skolfastigheterna skapar en osäkerhet, som också ökar oron för framtiden. I sommar står vi inför den här situationen i östra Borgå. Familjerna och lärarna i den här delen av staden har varit oroade redan länge, men det beslut som fattades i stadsfullmäktige i januari torde ha stärkt tron på en tryggare framtid för skolorna på området. Inte långt senare, i samband med tjänstemannaberedningen av Programmet för hållbar ekonomi, lyftes ändå igen tankarna om att skolorna kunde stängas upp på bordet. Men beslutsfattarna ville inte heller nu gå in på den vägen, utan konstaterade enhälligt att beslutet från januari om att båda skolorna ska renoveras och behövliga ersättande utrymmen införskaffas, står fast.

Kort därefter fick vi höra att problemen med skolfastigheterna är mer utmanande än man först sagt. En del av oss förtroendevalda anade redan i januari att situationen skulle vara just denna. Vi gjorde därför vårt bästa för att få tillräckligt stöd för en lösning med ett tvåspråkigt bildningscentrum på området. En majoritet lyckades vi dock inte få.

För bara några år sedan hände något märkligt gällande daghemmet i Illby. Byggnaden förklarades inte längre trygg för barn och personal och verksamheten flyttades med snabb tidtabell till andra enheter i staden. Några politiska beslut om daghemmets framtid togs aldrig. Daghemmet bara försvann från kartan, vilket väckte en hel del förundran. Då beslöt vi att liknande inte får hända igen i framtiden. Vi är nu oroade för att Ilolan koulu och Sannäs skola riskerar att gå samma öde till mötes. Precis innan sommaren fick vi veta att skolbyggnaderna är i ett sådant skick, att verksamheten enligt hälsovårdsmyndigheternas bedömning eventuellt inte kan fortsätta på hösten. Några närmare planer eller beslut gällande den här situationen finns ändå inte inplanerade den närmaste tiden.

Tjänstemannaledningen har upprepade gånger fört fram att båda skolor borde läggas ner. Vi hoppas att fastigheternas dåliga skick inte ses som en metod för att med hälsovårdsmyndigheternas uppmaning som grund snabbt och lätt kunna sköta stängningen av skolorna i höst. Nu måste utredningarna gällande hur skolorna ska renoveras och vilka ersättande utrymmen som behövs snabbt fås klara. Vidare efterlyser vi nytänkande. Exempelvis kunde användningen av Sannäs gård som ersättande utrymme för båda språkgrupperna utredas snarast.

Anette Karlsson,
Medlem av stadsstyrelsen (sdp)

Elin Blomqvist-Valtonen
Medlem av stadsstyrelsen (sfp)

Catharina von Schoultz
Ordförande i bildningsnämnden (sfp)

Markus Hammarström
Vice ordförande i bildningsnämnden (sdp)


Texten är publicerad 26.6.2020 i Östnyland.