Siirry pääsisältöön

Tal på FSD:s kongress 2019

Allmänpolitiska debatten

Ärade ordförande, minister Tuppurainen

Tack Tytti för ett inspirerande tal. Trevligt att du kunde vara med på vår kongress idag.

Bästa kamrater, vänner

Ingen av oss klarar sig ensam. Alla av oss behöver ibland hjälp. Vi alla kan också hjälpa till och stöda andra. Därför är det så viktigt att vi värnar om den nordiska välfärdsstaten och att vi har aktiva medborgarorganisationer i vårt land.

Tyvärr har vi allt för många unga som inte mår bra i dagens Finland. Omkring 25 000 unga är på arbetsoförmögenhetspension. Över hälften av dem på grund av psykisk ohälsa.

Jag träffade en uppsökande ungdomsarbetare. Han berättade om hur svårt det kan vara för en ung att få hjälp. I vårt land har det bildats vårdfästningar, där portvakter håller noggrann koll på vem som kommer in. Utan remiss kommer man inte vidare.

Kamrater, vi måste se till att alla som behöver hjälp får hjälp – och gärna så att de får hjälp i god tid och inte först sen när det är för sent.

Dagens största utmaning är: Hur skall vi få alla dessa unga människor tillbaka i arbetslivet och fast i samhället?

Samtidigt måste vi se till att barnen och unga får de stödtjänster de behöver, så att de klarar av att gå vidare på skolstigen till arbetslivet.

Jag är glad över att Antti Rinnes regering kommer att stärka förebyggande tjänster för familjer och utarbeta en nationell mentalvårdsstartegi.

Jag ser också framemot att regeringens planer om att genomföra en sju dagars vårdgaranti lyckas.

Bästa kamrater

Det känns bra att vi äntligen har en socialdemokratiskt ledd regering i vårt land. Låt oss jobba vidare för att bygga en bättre framtid för alla.

Tack!Ordförandevalet / presentation

Ordförande, bästa kamrater, kära vänner

120 år, det är en lång tid. Mycket har vi socialdemokrater hunnit få till stånd under den tiden – kvinnornas rösträtt, läroplikten, grundskolan, pensionssystemet, 8 timmars arbetsdag, föräldraledigheten och ett socialskyddssystem som håller alla med. Bara för att nämna några saker.

Vi kan vara stolta, men kamrater världen är inte ännu klar. Nu måste vi lösa klimatkrisen och hitta lösningar för flyktingkrisen. Vi ska förbättra och stärka den nordiska välfärdsstaten. Bygga ett samhälle där alla är med.

Nu är framtidensnyckel i våra händer. Vi har tre socialdemokratiska statsministrar i Norden – hur fantastiskt är inte det. Tillsammans kan vi bygga ett bättre samhälle här hemma, men också påverka våra vänner i Europa för att göra det samma.

Min dröm är att se ett samhälle där alla är med, där ingen lämnas utanför – ensam till sitt eget öde. En planet där kommande generationer får njuta av naturens mångfald och rena vatten. En värld där barn inte dör i hunger eller krig.

Och kamrater, om någon kan bygga denna värld, så är det vi socialdemokrater.

I denna tid kan vi Finlands svenska socialdemokrater vara vägledare, partiets samvete och en nordisk brobyggare.

Bästa vänner, om ni ger mig ert förtroende, vill jag vara med i detta arbete och leda oss in till FSD:s följande 120 år av drömmar som vi förverkligar – tillsammans.

Tack!

Presidiet 2020-2021 (Jacob Storbjörk, Anette Karlsson och Erica Helin)