Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Mer hobbymöjligheter till Borgå

Kostnaderna för fritidsaktiviteter har avsevärt ökat under de senaste åren i Finland. Inkomsterna i de familjer som aktivt deltar i hobbyverksamhet är i medeltal 87 000 euro i året. Endast 36 procent av finländska barnfamiljer uppnår en årsinkomst över 80 000 euro. Barns socioekonomiska bakgrund påverkar i stor utsträckning möjligheterna till en likvärdig uppväxtmiljö.

Enligt en forskning som Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus gjort (2016) har även föräldrarnas bakgrund en stor betydelse gällande barnens skolval. I forskningen framkommer bland annat att hemomgivning, kulturellt kapital och barns möjligheter att delta i hobbyverksamhet starkt påverkar barnets framtid och utbildningsval.

En hobbyrik miljö utvecklar och förstärker barns kunskaper och färdigheter, såsom ordförråd, argumentation, sociala kunskaper och allmänbildning. Alla nämnda egenskaper har en positiv inverkan på barns skolframgång och attityd till skolan. Satsningar på barnens och de ungas hobbymöjligheter inbringar även besparingar på lång sikt, då färre unga riskerar att bli utslagna.

Östra Nylands polisstation har fått mycket feedback gällande mopedister under denna sommar. Högljudd mopedkörning, speciellt under nattid, orsakar harm och förtret åt invånarna. Vi måste hitta en hållbar lösning till situationen, en lösning som både mopedisterna och andra invånare kan vara nöjda med. Till exempel i Kontiolax har man löst problemet genom en ”mopedraka”. ”Mopedrakan” är placerad tillräckligt långt från bostadsområden och den får fritt användas av mopedisterna. På detta sätt stör de ungas mopedkörning ingen.

Tennis är en populär sport. Den har betydligt flera utövare än det finns medlemmar i tennisklubbarna. Tennisutrustningen är inte så dyr och en stor del av året går det att spela utomhus. Man kan börja spela tennis genast när man lär sig att gå och man kan fortsätta spela så länge fötterna bär. Därtill kan man spela tennis i rullstol. Det är viktigt att staden uppmuntrar sina invånare att röra på sig och utöva olika fritidsaktiviteter. En tennisvägg skulle vara ett bra sätt att främja denna målsättning.

Borgå har tidigare haft en bowlinghall, men inte längre. Stadens unga har gjort en motion om att få en bowlinghall till staden. På våren svarade idrottstjänsterna att staden stöder önskemålet om att få en bowlinghall till Borgå. I svaret konstaterades också att det är upp till företagare och deras goda vilja ifall en bowlinghall fås till Borgå. Idrottstjänsterna konstaterade också att de önskar att en passlig företagare hittas så fort som möjligt. Saken skulle säkert framskrida bättre och snabbare ifall staden skulle utreda lämpliga platser för en bowlinghall. Det är ofattbart att det i en så stor stad som Borgå inte finns en bowlinghall, då bowling ändå är så populärt.

Vi föreslår att Borgå utreder hur vi kan förbättra barnens och ungas möjligheter att delta i hobbyverksamhet utanför skolan. I utredningen bör framkomma hur barnens och ungas hobbyn fördelas enligt kön. I utredningen bör också framkomma vad olika hobbyn kostar i Borgå. I utredningen bör presenteras hur staden stöder olika hobbyverksamheter och det bör göras en könkonsekvensbedöming av stöden som staden beviljat.

Vi föreslår att det grundas en sida på Borgå stads nätsida, där alla stadens hobbymöjligheter och fritidsföreningar finns. Det skall vara lätt att hitta en hobby.

Vi föreslår att möjligheten att bygga en mopedraka i Borgå utreds. Mopedrakan bör placeras tillräckligt långt bort från bosättningsområden.

Vi föreslår att det utreds möjligheten om att bygga en tennisvägg, som vore i allas användning kostnadsfritt. Väggen bör placeras nära en tennisplan, till exempel i Tolkis.

Vi föreslår att staden aktivt främjar möjligheterna att få en bowlinghall till Borgå. Staden bör utreda så fort som möjligt var en bowlinghall kunde placeras. Det är lättare att hitta en företagare, ifall man vet var verksamheten kunde ordnas.


Anette Karlsson (sdp)

Riitta Ahola (sdp)