Siirry pääsisältöön

Kaksikielisillä lapsilla on kaksi äidinkieltä

On ilahduttavaa, että uusi opetussuunnitelma antaa vihdoinkin lapsille paremmat mahdollisuudet oppia molempia kotimaisia kieliä. Kielioppisääntöihin takertumisen sijaan tarkoitus on kiinnittää enemmän huomiota suullisiin taitoihin ja ääntämiseen. Kielten oppiminen on helpompaa nuorena, mikä näkyy esimerkiksi kaksikielisten perheiden lasten monipuolisessa kielitaidossa. Ruotsin kielen opiskelun aloittaminen jo kuudennella luokalla tukee yksikielisten lasten mahdollisuuksia oppia toista kotimaista kieltä aiempaa paremmin. Kielitaito on aina rikkaus ja erityisesti Pohjoismaita yhdistävän ruotsin kielen osaaminen antaa suomalaisille paljon mahdollisuuksia – esimerkiksi opiskella tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa.
Minä kasvoin kaksikielisessä perheessä ja opin sekä suomen että ruotsin kielen varhaisessa vaiheessa. Peruskoulun olen suorittanut ruotsin kielellä, jonka jälkeiset opinnot suomen kielellä. Minulla oli siihen mahdollisuus, koska ruotsinkielisessä peruskoulussa kaksikielisellä oppilaalla on oikeus lukea äidinkielen lisäksi äidinkielen omaista suomea. Samaa mahdollisuutta ei valitettavasti vielä tarjota kaksikielisille lapsille suomenkielisissä kouluissa.
Kaksikielisten määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että yhä useammalla lapsella on kaksi äidinkieltä. Uudessa opetussuunnitelmassa on tehty edistysaskeleita suomenkielisten lasten kielitaidon parantamiseksi. Seuraava askel on äidinkielen omaisen ruotsin lisääminen suomenkielisten peruskoulujen opetustarjontaan, esimerkiksi digitaalisia opetusmenetelmiä hyödyntämällä.
Anette Karlsson
Kirjoitus on julkaistu 10.8.2016 Keski-Uusimaassa.