Siirry pääsisältöön

Hallitus hylkäsi suomalaiset kuljetusyritykset

Hallitus ajaa RKP:n ja Vihreiden tuella suomalaiset kuljetusyritykset konkurssiin. Maantiekuljetuksissa kasvaa nyt halpatyövoiman riski, koska uusi laki heikentää reilujen työehtojen valvontaa ja ulkomaalaiset kuljetusyritykset voivat toimia Suomessa nykyistä vapaammin. Uudellamaalla toimii yli 2 000 kuljetusyritystä ja valtakunnallisesti maanteiden tavaraliikenteen arvioidaan työllistävän kaikkiaan noin 100 000 suomalaista ja maksavan veroja noin 2,7 miljardia euroa vuosittain.
Aikaisemmin Suomi ja Tanska olivat yhteisrintamassa puolustamassa kansallisia etujaan, viime viikolla EU:n komissio haastoi molemmat maat EU-tuomioistuimeen. Hallitus on ulkoministeri Timo Soinin johdolla perustellut linjamuutosta vahingonkorvausvaatimusten riskillä. Vahingonkorvausvastuu tulee kuitenkin kyseeseen vasta kolmen edellytyksen täyttyessä: rikotun oikeusnormin tarkoituksena on antaa oikeuksia yksityisille, rikkominen on riittävän ilmeistä tai yksityiselle aiheutunut vahinko on välittömässä syy-yhteydessä rikkomiseen. Kyseiset edellytykset eivät täyty, sillä Suomen kansallinen lainsäädäntö ei ollut suorassa ristiriidassa EU-asetuksen kanssa. Lisäksi EU:n seuraava tieliikennepaketti on valmistelussa ja sen odotetaan valmistuvan ehkä vielä tänä syksynä, ennakkotietojen mukaan siinä määritellään myös kabotaasikuljetus – eli maan sisäinen kuljetus kulkuneuvolla, joka on rekisteröity toiseen maahan – uudelleen. Keskusta, Perussuomalaiset, Kokoomus, RKP ja Vihreät ovat osaltaan tehneet tässä arvovalinnan – rehelliset suomalaiset kuljetusyritykset ja kuljettajat hylättiin.
Huomionarvoista on myös se, että raskaan liikenteen valvonnan resurssit ovat laskeneet viime vuosina mm. poliisin ja tullin resurssien toistuvien vähentämisien sekä liikkuvan poliisin lakkautuksen myötä. Lisäksi vuoden 2016 alusta harmaan talouden torjuntaan tarkoitettu erityismääräraha poistettiin. Kabotaasiliikenteen osalta valvonta on tehokkainta Tullin toimesta satamissa, vaikka perustuu pitkälti yleisövihjeisiin. Jo nykyisellään viranomaiset toteavat kabotaasin valvonnan olevan haasteellista. Muutoksen jälkeen kabotaasin laillisuuden valvonta olisi käytännössä mahdotonta sekä viranomaisille että tilaajavastuuvelvoitteen kautta asiakkaille. Nyt hallituksen on pakko laittaa eri viranomaisten valvonnan resurssit kuntoon pikavauhtia sekä tehdä sääntöjen rikkojille Keski-Euroopan tyyliin purevat sanktiot, jotka ennaltaehkäisevät väärinkäytöksiä. Pelkkä käännytys rajalle ei enää riitä kiinni saataessa.
Anette Karlsson, SDP:n liikennetyöryhmän jäsen
Ove Blomqvist, ammattikuljettaja
Marko Piirainen, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT