Siirry pääsisältöön

Lokala lösningar behövs

Framtiden för andra stadiets yrkesutbildning på svenska i Östra Nyland är fortfarande oklar. Inveons gamla och nedgångna lokaler minskar skolans dragningskraft. Östra Nyland är ett tvåspråkigt område och så ska det också vara i framtiden. Det ligger i såväl i näringslivets som i studerandenas intresse att i regionen utexamineras tvåspråkiga yrkesmänniskor.
Fler alternativ har diskuterats då det gäller svenskspråkig yrkesutbildning i Östra Nyland. Ett av alternativen är att Inveon sammanslås med ett betydligt större Prakticum. Då skulle campuset i Borgå bli en filial, vilket skulle betyda, att dess beslutanderätt om sin egen framtid skulle bli så gott som obefintlig. Nu när tiderna är tuffa och ekonomiska åtstramningar inom utbildningen görs kontinuerligt finns risken, om Inveon sammanslås med Prakticum, att enheten i Borgå körs ner eller att utbildningen flyttas till huvudstadsregionen. Kan Prakticum garantera, att också utbildningen på de attraktivare linjerna, finns kvar i Borgå och Östra Nyland i framtiden? Det skulle vara katastrofalt för det tvåspråkiga Östra Nyland ifall den svenskspråkiga yrkesutbildningen skulle försvinna från regionen.
År 2015 har Ole Norrback gjort en utredning om framtiden för andra stadiets utbildning på svenska. Enligt utredningen skulle en stor centraliserad utbildningsanordnare trygga yrkesutbildningen på svenska i södra Finland samt hämta ekonomiska fördelar. Men de facto ger storleken inte ekonomiska fördelar då man skulle ha dubbla enheter med lokal administration på fyrtiofem kilometers avstånd.
Varför skall yrkesutbildningen, som skall ge färdigheter till tvåspråkiga arbetsplatser, vara enbart svenskspråkig när förskolan, grundskolan och gymnasierna fungerar under tvåspråkig anordnare? Anordnartillståndet för all andra stadiets yrkesutbildning I östra Nyland bör ansökas och beviljas till en lokal anordnare oberoende av undervisningsspråk. Det är inte ändamålsenligt att flytta beslutsmakten om andra stadiets svenskspråkiga yrkesutbildning från Östra Nyland till Helsingfors. Borgå är i likhet med övriga Östra Nyland, en region med tillväxt och den kommer även i framtiden att behöva kvalitativ utbildning på andra stadiet såväl på finska som svenska.
Anette Karlssonviceordförande
Anita Springstyrelsemedlem
Finlands Svenska Socialdemokrater FSD
Texten är publicerad 12.3.2016 i Östnyland.