Siirry pääsisältöön

Småföretagarnas socialskydd måste fixas!

Vårt nuvarande socialskyddssystem är i och för sig bra, men de största problemen beror på sammanjämkningen mellan olika inkomstformer, att företagarens inkomster kan vara oregelbundna och på företagarens familjemedlemmars bristfälliga socialskydd. Ett annat stort problem är att företagarna inte har råd att betala tillräckligt höga pensionsavgifter, vilket leder till att insamlingen av inkomstrelaterat skydd inte överskriver grundtryggheten, medan försäkringsavgifterna däremot nog stiger.
Till skillnad från löntagaren, får företagaren ingen inkomst då hen stannar hemma med sitt sjuka barn. Även om en ensamföretagare har betalat sin företagarpensionsavgift måste hen vara sjuk de första fyra dagarna på egen bekostnad. SDPs mål är att FPAs dagpenning beviljas företagare redan efter den första dagen. Företagaren har rätt att vara sjuk eller stanna hemma och sköta om sitt sjuka barn.
SDP vill höja den nedre gränsen för momsen till 20 000 euro om året, och den övre gränsen för skattelättnad till 40 000 euro. Det skulle kosta cirka 150 miljoner euro. Vi får inte skapa hinder för tillväxt, utan vi ska stöda småföretagare samt förbättra företagens möjligheter att utvidga sin verksamhet. Småföretag är Finlands framtid.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 24.3.2015 i HBL.