Siirry pääsisältöön

Sipoolle tärkeitä asioita edistettävä!

Eduskunta on lopettanut työnsä. Uusi eduskunta aloittaa työt vaalien (19.4.) jälkeen. Kansalaisilla, sinulla ja minulla on mahdollisuus päättää kuka edustaa meitä tulevat neljä vuotta Arkadianmäellä. Kansanedustajan tulee toimia koko Suomen edun mukaisesti, mutta myös edistäen oman alueensa asioita. Tulevalla hallituskaudella Sipoon kannalta keskeisiä asioita ovat metron jatkaminen Söderkullaan asti, Sipoonkorven kansallispuiston kysymykset sekä terveydenhuoltopalveluiden turvaaminen sipoolaisille molemmilla kotimaisilla kielillä.
Metropolialue laajenee jatkuvasti pohjoiseen ja länteen, mm. junaratojen ja suunnitellun länsimetron avulla. Toimivat liikenneyhteydet tuovat alueelle kasvua ja työpaikkoja sekä uutta asuntotuotantoa. Nyt on aika kiinnittää huomiota myös itään. Metroverkoston tulee jatkaa itään, aluksi Söderkullaan asti. Tämän lisäksi itäisestä rantaradasta tulee tehdä hyötyanalyysi. Tavoitteena tulee olla henkilöliikennerata Keravalta Nikkilään ja siitä Porvoon kautta Kotkaan.
Itään laajennettavan metron yhdelle pysäkille tulee luoda Sipoonkorven kansallispuiston infokeskus. Sipoonkorven käyntimäärät kasvavat vauhdilla, vuonna 2012 puistossa kävi lähes 100 000 vierailijaa. Sipoonkorven kansallispuistoon tulee luoda kävelypolkujen verkosto, taukopaikkoja ja nähtävyyksiä. Myös alueen opasteita tulee lisätä ja kartat uusia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vierailla ja nauttia puistosta turvallisella tavalla. Tämän lisäksi Sipoonkorven kansallispuiston aluetta tulee laajentaa.
Porvoon sairaala vastaa Itä-Uudenmaan erikoissairaanhoidon päivystyksestä ja sairaalan tiloissa toimii myös alueen yhteinen terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuisin. Synnytysosasto on yksi sairaalan tukipilareista, ja on tärkeää, että toiminta jatkuu Porvoossa myös vuoden 2016 jälkeen. Tulevalla hallituskaudella jatkettavassa sosiaali- ja terveysuudistuksessa on keskeistä varmistaa, että toimiva kokonaisuus turvataan. Olennainen kysymys on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön edellytysten parantaminen. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluiden saatavuus on taattava. Porvoon sairaalan säilyttäminen ja toiminnan kehittäminen varmistaa itäisen Uudenmaan asukkaiden kaksikielisten terveyspalveluiden saatavuuden myös tulevaisuudessa.
Suomen taloudellinen tilanne on haastava. Vaikeina aikoina kansanedustajien on kyettävä tekemään päätöksiä, jotka ovat oikeudenmukaisia ja edistävät kasvua sekä työllisyyttä.
Anette Karlsson
Kirjoitus on julkaistu 26.3.2015 Sipoon Sanomissa.