Siirry pääsisältöön

Energiaomavaraisuus kuntoon – Loviisa 3:sta tarvitaan

Toukokuussa 2010 Vanhasen II hallitus ja silloinen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) teki virheen, kun se hylkäsi Fortum Power ja Heat Oy:n hakemuksen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Silloista päätöstä tekemässä ollut ja nykyinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) totesi A-Studiossa (15.9.), että hylkääminen oli virhe. Työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkäyttöarvion (2009) mukaan Suomeen tarvitaan kaksi voimalaa: yksi uusi ja yksi Loviisan voimalan korvaava investointi. Tästä huolimatta Vanhasen II hallitus hyväksyi Fennovoiman ja Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) luvat, itsestäänselvän Fortumin sijaan.
Nyt Stubbin hallitus (25.9.) teki kielteisen periaatepäätöksen TVO:n hakemukseen pidentää Olkiluoto 4 -voimalan rakennuslupaa. Myös Fennovoiman lupa on ehdollinen: ennen rakennusluvan hakemista sillä on oltava 60 % suomalaisomistus. Kumpikaan hanke ei ole edennyt niin kun olisi pitänyt.
Valtion enemmistöomistuksessa olevan Fortumin Loviisa 1 ja Loviisa 2 käyttöluvat umpeutuvat viidentoista vuoden sisällä. Laitosten työllisyysvaikutus on tällä hetkellä yli 600 työpaikkaa. Uuden voimalan rakentaminen tuo mukanaan useita tuhansia rakentamiseen liittyviä työpaikkoja. Erityisesti Loviisan seudun ja Kymeenlaakson aluetalouden kannalta Loviisa 3 -hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.
Toukokuussa 2014 tuli tieto, että Strömfors Electric Oy:n tehdas Ruotsinpyhtäällä suljetaan. Ilman työtä on jäämässä 153 henkilöä. Uudellamaalla työttömyysaste on 10 % ja Kotkassa työttömyysaste hipoo 20 % rajaa. Alueelle kaivataan uusia työpaikkoja.
Fortumin hakemuksen hylkäämistä perusteltiin sillä, että Fortum on TVO:n osakasyhtiö. Samaan aikaan valtioneuvosto totesi, että Loviisa 3 olisi mahdollista toteuttaa turvallisesti ja ydinjätteet voidaan turvallisesti käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa. Loviisa 3 voisi vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Myös ympäristövaikutukset olisivat saavutettuihin hyötyihin nähden hyväksyttävät ja muiden vaihtoehtoisten tuotantomuotojen vaikutuksiin verrattuna pieniä. Loviisassa on erinomaiset edellytykset uuden laitoksen rakentamiselle olemassa olevan infran puolesta ja voimalan henkilöstöllä on vahva osaaminen sekä rakentamisesta että laitoksen kehittämisestä ja modernisoimisesta.
Voimala vähentäisi myös Suomen riippuvuutta tuontienergiasta ja vahvistaisi energiaomavaraisuuttamme. Emme voi kulkea silmät ummessa, Suomen on toimittava energiaomavaraisuuden kasvattamiseksi sekä uusien työpaikkojen luomiseksi. Nykytiedon valossa uskallan väittää, että Loviisa 3 -voimalan rakentaminen on Suomen kokonaisedun mukaista. Seuraavalla hallituskaudella Fortumille tulee myöntää lupa nykyisiä yksiköitä korvaavan laitoksen rakentamiseksi Loviisaan.
Anette Karlsson
Kirjoitus on julkaistu 2.12.2014 Loviisan Sanomissa.