Siirry pääsisältöön

SDP:n aluevaltuustoryhmä haluaa selkokielen palvelukieleksi hyvinvointialueelle

SDP:n aluevaltuustoryhmä on tänään 1.11. jättänyt aloitteen selkokielen ottamiseksi palvelukieleksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Selkokieli on suomen tai ruotsin kielen helpommin ymmärrettävä muoto. Selkokielessä kieltä muutetaan yksinkertaisemmaksi sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan. Se on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

- Valtuustoryhmämme näkee erittäin tärkeäksi alueen viestinnän kehittämisen suuntaan, joka ottaa huomioon kaikki alueen asukkaat ja asiakkaat. Selkokielisyys, joka on osa tiedon kognitiivista saavutettavuutta hyödyttää meitä kaikkia. Erityisiä hyödynsaajia ovat kehitys- ja puhevammaiset, autismikirjon henkilöt, maahanmuuttajataustaiset ja neurologisesti sairaat asukkaat. Selkokielen ottaminen hyvinvointialueen palvelukieleksi tehostaa palvelupolkuja, säästää kustannuksia ja parantaa alueen asukkaiden elämänlaatua, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anette Karlsson kertoo.

Sosialidemokraattiseen aluevaltuustoryhmään kuuluu varsinaisten valtuutettujen lisäksi myös varavaltuutetut ja muut alueen sd-päättäjät. Ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Johanna Aaltonen on esteettömyyden ja saavutettavuuden vahva edistäjä ja hänen ansiosta aloite on ryhmän toimesta jätetty.

- Selkokieli on yksi tapa poistaa informaation ja kommunikaation esteitä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Aloitteellamme haluamme kiinnittää huomiota jokaisen ihmisen oikeuteen ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Selkokielestä hyötyvät kaikki, kaikille potilaille ja asiakkaille voidaan mm. potilasohjeet antaa selkokielellä. Saavutettavuus direktiivi toteutuu aidosti vain kun huomioimme kokonaisuuden joka sisältää kielellisen-, kognitiivisen- ja digitaalisen saavutettavuuden, Johanna Aaltonen kommentoi.