Siirry pääsisältöön

Prisökningen oroar

Rysslands kriminella och brutala militära aggression mot Ukraina påverkar oss alla – det syns i prisökningarna i livsmedelsbutiken, på elräkningen och vid bensinstationerna. Först höjdes priset på bränsle och el, sedan på livsmedel. Prisstegringen har varit drastisk och den pågår fortfarande.

Barnfamiljernas situation har försvårats, allt fler pensionärer har hamnat i fattigdomsfällor och situationen för låginkomsttagare som pendlar till jobbet har försvagats. En kall vinter är på kommande och många oroar sig för höga elräkningar.

Tack vare Marins regerings lättnader i distributionsskyldigheten och att priset på råolja sjunkit något har vi kommit ner från de vildaste prisnivåerna på 95E-bensin. Också höjningen av reseavdraget och den tidigarelagda indexjusteringen på socialförmåner har hjälpt situationen. Det här räcker ändå inte. Fler åtgärder behövs och de måste fås med i höstens budgetria.

Prisökningen på bränsle och el måste dämpas. En del av kraftreserven måste tas i bruk och diskussionen om EU:s pristaksmekanismen måste öppnas upp igen. Det förhöjda reseavdraget måste fortsätta och därtill höjas ytterligare. Avgifterna i småbarnspedagogiken måste sänkas, också för medelinkomsttagare. För ensamförsörjare bör barnbidrag och övriga förmåner höjas. Utöver detta behövs en riktad inkomstskattesänkning för låg- och medelinkomsttagare och pensionärer. Dessutom behöver de som bor i ett husbolag kunna använda hushållsavdraget mera rättvist. Den här reformen måste inledas omedelbart.

Sedan tidigare har hushåll med celiaki dyrare matutgifter och de stiger nu ytterligare. Celiaki är en ärftlig sjukdom, och därför finns det ofta flera i samma familj som lider av sjukdomen. Därför bör celiakiersättning senast nu återinföras.

Med dessa åtgärder kan finländarnas situation lindras på ett rättvist sätt. Jag väntar med intresse, och med tillförsikt, på Marins regerings åtgärder. Regeringen har agerat beslutsamt i hanteringen av coronapandemin och för att hjälpa ukrainare. Samtidigt ska linjen om att ta hand om medborgarna fortsätta också i priskrisen.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 26.8.2022 i Östnyland.