Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Eettisen ilmoituskanavan käyttöönotosta (Porvoo)

Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi, velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Direktiivin mukaan kansallisen sääntelyn piti tulla voimaan viimeistään joulukuussa 2021, mutta täytäntöönpano on Suomessa viivästynyt ja näillä näkymin sääntely tulee voimaan loppuvuodesta 2022.

EU-direktiivi velvoittaa viimeistään 17.12.2023 yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja julkisen sektorin organisaatiota järjestämään kanavan, jonka välityksellä voi jättää ilmoituksen väärinkäytösepäilystä. Järjestelmän avulla voidaan tehdä nimettömiä ilmiantoja vaikkapa huonosta johtamisesta tai häiriökäyttäytymisestä.

Direktiivin idea on suojata ilmoituksen tekijää, mikä edellyttää toimivan prosessin rakentamista ilmoitusten vastaanottamiseksi, käsittelemiseksi ja anonyymin yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

Ilmoituskanavalla tarkoitetaan toimintoa, jonka kautta otetaan vastaan ilmoituksia väärinkäytöksistä organisaatiossa. Toimintoon liittyy useimmiten ilmoituksen vastaanottaminen, kommunikointi ilmoittajan kanssa sekä asian selvittäminen. Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan esimerkiksi puhelimitse, postitse, verkkosivun kautta tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Ilmoituskanavan avulla voidaan torjua korruptiota ja edistää eettisyyttä. Toisaalta se toimii myös organisaation kehittämisvälineenä.

Imatran kaupunki otti vuonna 2021 käyttöön eettisen ilmoituskanavan. Ilmoituskanavan kautta kaupungin tai tytäryhtiön työntekijä voi jättää havaintonsa tai huolenaiheensa toiminnasta, joka on Imatran kaupunkikonsernin eettisten periaatteiden tai lakien vastaista. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi havaitsemistaan taloudellisista väärinkäytöksistä, tiedon ja omaisuuden väärinkäytöksistä tai epäasiallisesta käytöksestä.

Esitän, että Porvoon kaupungin eettiset periaatteet tehdään tai päivitetään sekä tuodaan selkeästi luettavaksi kaupungin nettisivuille. Lisäksi kaupungille luodaan mahdollisimman pian eettinen ilmoituskanava.

Anette Karlsson (sd.)