Siirry pääsisältöön

Lovisa Socialdemokrater stöder Anette Karlsson

Lovisa Socialdemokratiska kommunalorganisation har beslutat att stöda Anette Karlsson i vårens riksdagsval. Karlsson är borgåbo, men hon är hemma från Liljendal i Lovisa. Karlsson har fortfarande starka släkt- och vänskapsband till Lovisa.

- Lovisa regionen är mycket kär för mig, då alla mina barndoms- och ungdomsminnen är starkt anknutna till området. Mina mor- och farföräldrar bor fortfarande i Liljendal och min bästa kompis i Lovisa, berättar Karlsson.

- Regionens livskraft måste stärkas i framtiden. Vi behöver trygga verksamhetsförutsättningarna vid Lovisa hamn och jobba för att andra stora arbetsgivare finns kvar i regionen. Vi måste också trygga tjänsterna som är viktiga för invånarna, säger Karlsson.

Karlsson är utbildad socionom (YH) och politices kandidat (socialt arbete). Hon är för tillfället vice ordförande för fullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde och ordförande för den socialdemokratiska områdesfullmäktigegruppen. Därtill är Karlsson aktiv i föreningen Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner rf. Karlsson har jobbat i riksdagen över sex år och fungerar nu som sakkunnig för tredje sektorns verksamhet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

- Vår region behöver en strak röst, som känner Lovisa väl, i riksdagen. Anette är samarbetsvillig och intresserad av ärenden som berör vår region. Vi, socialdemokrater i Lovisa, anser att Anette skulle vara en utmärkt person att föra fram ärenden som främjar både människornas bästa och vår regions framtid i riksdagen, konstaterar Jari Kekkonen ordförande för kommunorganisationen.

Lovisa Socialdemokratiska kommunalorganisation består av följande partiavdelningar: Loviisan Sosialidemokraatit ry, Strömforsin Työväenyhdistys, Pernå Socialdemokrater – Pernajan Demarit rf och Lovisa Svenska Socialdemokrater rf.

Tidigare har Karlssons egna partiavdelning i Borgå nominerat henne till kandidat och Sibbo Socialdemokrater har beslutat att stöda henne.