Siirry pääsisältöön

Läskunskap är enförutsättning för människors jämlikhet

Under de senaste tjugo åren har barnens inlärningsresultat försämrats i Finland. Vi är fortfarande bäst i världen, men det räcker inte om våra ungas språkkunskaper försämras märkbart och för en del riskerar att begränsas till emojin som man hittar på sin smarttelefon. Nästan 6 000 unga som går ut grundskolan har så svag läsförståelse, att de inte klarar sig i vardagliga situationer. Mängden unga som läser dåligt har ökat både bland flickor och pojkar, men framförallt bland pojkarna. Det är oroväckande och vi måste skrida till åtgärder så fort som möjligt för att stärka barns och ungas läskunskaper.

I den senaste Pisa-undersökningen framkom det att till och med 38 procent av unga inte alls läser på sin fritid. Vi måste få barn och unga att igen bli intresserade av böcker och av att läsa. I första hand är ansvaret föräldrarnas, men ansvaret kan inte lämnas enbart på familjerna. Ansvaret är gemensamt. Skolan och hela samhället måste stöda och uppmuntra barn och unga att läsa mer, så att varje ungdom får en läskunskap som hen klarar sig med vidare i livet.

Många av er har säkert hört om Earth Hour, men idag hoppas jag att ni alla blir bekanta med Read Hour, som ordnas för första gången idag 8.9 på FN:s internationella läskunnighetsdag. I Finland är kampanjen ett samarbetsprojekt mellan Barn och ungdoms stiftelsen samt företag i medie- ja marknadsföringsbranschen. Ta små steg mot att bli en aktiv läsare. Läs först lite eller en kortare bok, ge dig själv tid och lär dig att koncentrera dig - att återvända från smarttelefonens värld till böcker är svårt för många och därför är det viktigt att öva på det, hur underligt än det känns. Läs för barnet, läs med barnet och låt barnet läsa för dig. Hitta nya sätt att läsa, kolla e-boksurvalet i biblioteket eller gör en utfärd till bibliotekets färggranna värld med barnen. Be barnets mor- och farföräldrar att läsa till barnet. Det är viktigt för ett barn att höra människor i olika åldrar tala, eftersom ett litet barn känner igen förändringarna i språkets toner och inser att mor- och farföräldrar talar annorlunda än föräldern. För oss, min son Oliver och mig har lugna lässtunderna tillsammans varit guldvärda. Låt oss läsa för oss själva och för varandra.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 8.9.2020 i Arbetarbladet.