Siirry pääsisältöön

Låginkomsttagare har också rätt till läkare

Centerns, Samlingspartiets och De blåas (tidigare Sannfinländarnas) regering beslöt i början av sin regeringsperiod att öka självrisken för läkemedel samt höja klientavgifterna inom social- och hälsovården med till och med 30 procent. I Nyland har 18 kommuner i bruk den maxavgift klientavgiftsförordningen tillåter för vård vid hälsovårdscentral. Kommuner som har en mindre klientavgift är: Esbo, Ingå, Karkkila, Kervo, Lojo, Vanda och Vichtis. Helsingfors har ingen klientavgift alls. I Borgå och Lovisa föreslog SDP:s representanter att klientavgifterna inte skulle höjas så markant, men tyvärr var samlingspartiets, centerns och SFP:s representanter av en annan åsikt. Därför höjdes klientavgifterna rejält i början av år 2016.

Nu vill regeringen än en gång höja klientavgifterna och försämra låginkomsttagares möjligheter att komma till läkaren. Detta framkommer i förslaget för den nya lagen för klientavgifter som riksdagen håller på att behandla. Vi har idag en tregångers regel d.v.s. ett mellantak som betyder att man bara betalar för de tre första besöken, alternativt en årsavgift. Om regeringens förslag godkänns kommer detta system att slopas. Då måste man betala för varje läkarbesök tills man når avgiftstaket som är 683 euro. Människor som har flera sjukdomar och många besök till läkaren eller hälsovårdaren kommer att hamna i en ännu sämre situation. Nu har de betalat högst 61,80 euro i året för sina läkarbesök, men i fortsättningen kan summan stiga med flera hundra euro. Var femte av alla hälsocentralbesök är kundens fjärde eller senare besök det året.

Jag kommer ihåg hur jag under studietiden måste överväga om jag går till läkaren eller inte. Det var knappt med pengar. Jag hade inte råd med något överlopps. Samma funderingar har många låginkomsttagare: pensionärer, arbetslösa och barnfamiljer. THL:s undersökning visar att fler än var tionde pensionär har valt att inte gå till läkaren eller att köpa mediciner på grund av brist på pengar.

Jag hoppas att riksdagen inte slopar det nuvarande systemet med tre gångers regeln. Det är fel att kräva att låginkomsttagare betalar flera hundra euro i året för att komma till en läkare eller sjukskötare. Speciellt då man borde gå i en helt annan riktning – klientavgifterna borde slopas och systemet utvecklas så att vi får ett gemensamt avgiftstak för läkemedel, klientavgifter och resor. I Finland borde ingen låta bli att gå till läkaren på grund av pengabrist. Det behövs mer hjärta i beslutsfattandet!

Anette Karlsson

Texten är publicerad 18.1.2019 i Östnyland.