Siirry pääsisältöön

Esiopetuksen kuljetuspäätöksiä muutettava

Kesä on lämpimillään, mutta monessa porvoolaisessa perheessä ollaan huolissaan tulevasta syksystä. Syynä huoleen on koulukuljetuspäätökset. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä.

Porvoon sivistyslautakunta päivitti esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet tammikuussa 2018. Muutokset olivat pääsääntöisesti hyviä. Muutosten tavoitteena oli helpottaa hankalaan tilanteeseen joutuneiden perheiden arkea, mutta nyt esiopetukseen liittyvien kuljetuspäätösten suhteen on ilmennyt uusia ongelmia. Monet vanhemmat ovat olleet minuun yhteydessä asian tiimoilta. Erityisen huolestuttavia tilanteita on syntynyt muun muassa perhepäivähoitajille, joiden pitäisi ottaa kaikki hoidossa olevat lapset mukaan esiopetuksessa olevan lapsen saattomatkalle.

Voimassa olevien periaatteiden mukaan kuljetus esiopetukseen myönnetään ensisijaisesti saattoavustuksena, eli rahasummana, jonka vanhemmat saavat lastensa kuljettamisesta. Toissijaisena vaihtoehtona on julkinen liikenne ja viimeisenä vaihtoehtona tilausliikenne. Porvoossa vanhempien työesteitä, vuorotyötä, opiskelua tai kotihoidossa olevat muut lapset eivät ole riittävä peruste kuljetuksen myöntämiseksi tilausajona. Tilanne pitäisi korjata. Kuljetus pitäisi voida myöntää myös näiden syiden perusteella, tarpeen niin vaatiessa, mikäli lapsen koulumatkasta tulee kohtuuton perheen arkeen vaikuttavien muiden olosuhteiden takia. Toivon, että asiaa käsitellään sivistyslautakunnan seuraavassa kokouksessa. Näin nyt syntynyt tilanne voidaan korjata ja samalla tarkastella syksylle 2018 tehtyjä päätöksiä.

Kuljetuspäätösten tulisi aina olla tarkoituksenmukaisia, esimerkiksi useat muutaman kilometrin välein tapahtuvat kulkuvälineen vaihdot eivät kuulu pienen lapsen koulutiehen. Sosialidemokraatit esittivät viime vuoden talousarviovaltuustossa, että aloitetaan logistiikkaprojekti, jonka tavoitteena on parantaa muun muassa koulukuljetusten toimivuutta. Esitys hyväksyttiin ja odotan mielenkiinnolla projektin tuloksia.

Anette Karlsson


Kirjoitus on julkaistu 1.8.2018 Uusimaassa.