Siirry pääsisältöön

Låt oss rädda Borgå sjukhus

I Borgå stad planerar man att bolagisera social- och hälsovården så att servicen skulle handlas av ett privat företag. Man har satsat hundra tusentals euro på en oroväckande utredning och inom den närmaste framtiden fattar stadsfullmäktige beslut om fortsatta åtgärder. Stadens ledande tjänstemän anser att det bästa alternativet är en modell där en privat aktör skulle inneha majoriteten i ett gemensamt bolag. I likhet med verkställande direktören vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, Aki Lindén är också vi oroade över stadens privatiseringsplaner.
Regeringen Sipilä bereder en vårdreform där man kan göra business på människors hälsa och där man vill tvångsbolagisera den offentliga servicen. Lagstiftningen som har att göra med regeringens vårdreform är ännu inte klar och vi kan endast göra grova bedömningar av hur den i praktiken ska förverkligas. Samtidigt vill Borgå stad, med Jukka-Pekka Ujula och Pia Nurme i spetsen i snabb takt överföra den med skattemedel finansierade offentliga servicen i händerna på den privata hälsovårdsbusinessen. Det kommer att ytterligare höja kundavgifterna och, vad värre är: det äventyrar framtiden för Borgå sjukhus.
Enligt HNS skulle Borgå sjukhus, efter stadens bolagiseringsiver inte längre kunna fungera som ett joursjukhus för invånarna i östra Nyland. Jouren betjänar för närvarande cirka 15 000 invånare per år. Regionens alla invånares hälsa, och till och med liv, äventyras om vi förlorar sjukhuset. Något oåterkalleligt har ännu inte skett – ännu kan vi påverka. Kom med och kämpa för vårt livsviktiga sjukhus lördagen den 11.2 kl. 15.00 då vi arrangerar en demonstration på Borgå torg.
Anette Karlsson
Millariikka Rytkönen