Siirry pääsisältöön

Bevara svenskan i Östra Nyland

I oktober 2014 fick vi veta att Östra Nylands svenskspråkiga lokaltidningar, Borgåbladet och Östra Nyland slås ihop. Från och med början av året 2015 har Östnyland kommit ut fem dagar i veckan. Nu, år 2016 får vi höra att Östnyland i framtiden ska komma ut endast två dagar i veckan. Innan år 2015 hade vi två svenskspråkiga lokaltidningar: en som kom ut tre gånger i veckan och en som kom ut fem dagar i veckan. Trenden är oroväckande. Kan till exempel vår svenskspråkiga yrkesutbildning gå samma öde till mötes som den svenskspråkiga lokaltidningen? Vad innebär det i så fall för det svenska språkets ställning i vår region?
Styrelsen för Samkommunen för yrkesutbildningen i Östra Nyland sammanträdde den 27.4 för att besluta om Inveons framtid. Samkommunens direktör Johan Söderbergs förslag var att styrelsen skulle föreslå att samkommunstämman skulle besluta att inleda egentliga förhandlingar om en överföring av samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning till den lokala och trespråkiga Porvoo International College (Point College). Styrelsen var av annan åsikt. Magnus Björklunds (sfp) förslag om att samkommunen skall inleda egentliga förhandlingar om en överföring av samkommunens tillstånd att ordna utbildning till Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum) vann i omröstningen med 5 av 7 röster.
Vi har sett hur det har gått för den svenskspråkiga lokaltidningen, då tiderna är tuffa. Vi har sett hur utbildningslinjer kördes ner i Raseborg, då Novia gjorde inbesparingar. Hur många tragiska exempel ska vi ännu se förrän alla inser att enda sättet att trygga den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Östra Nyland är att hålla beslutsfattandet i egna, östnyländska händer?
Ifall samkommunstämman 14.6 besluter att överföra Inveons tillstånd att ordna yrkesutbildning till ett betydligt större Prakticum, skulle då campuset i Borgå, vars lokalisering inte ännu är klart förutom den delen att campuset sannolikt inte kommer att finnas i Haikko, bli en filial. Det skulle betyda att östnyländska beslutanderätten om sin egna svenskspråkiga yrkesutbildnings framtid i praktiken skulle bli obefintlig. Nu när tiderna är tuffa och ekonomiska åtstramningar inom utbildningen görs kontinuerligt finns risken, om Inveon sammanslås med Prakticum, att det går för den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Östra Nyland som det ser ut att gå för den svenskspråkiga lokaltidningen – verksamheten minskar lite i taget tills allt har flyttats till huvudstadsregionen.
Det är oroväckande och ledsamt att den svenskspråkiga lokaltidningen försvinner bit för bit. Men det skulle vara katastrofalt för det tvåspråkiga Östra Nyland ifall den svenskspråkiga yrkesutbildningen skulle försvinna från regionen. Det är förvånande, att Svenska Folkpartiet har lämnat Socialdemokraterna ensamma i kampen att försvara svenskan och den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Östra Nyland. Vi hoppas att samkommunsstämman gör ett klokt beslut och ser till att den svenskspråkiga yrkesutbildningen också i framtiden är lokalt starkt förankrat.
Anette Karlsson, viceordförande
Finlands svenska socialdemokrater
Anita Spring, styrelsemedlem
Finlands svenska socialdemokrater
Texten är publicerad 11.5.2016 i Östnyland.