Siirry pääsisältöön

SDP:n oltava mukana työelämän muutoksessa

Työelämä on murroksessa – globalisaatio, automatisaatio ja digitalisaatio ovat tulevaisuuden haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Koneet tulevat korvaamaan monia töitä – itsepalvelukassat yleistyvät vauhdilla ja hallitus kaavailee robotiikan kokeilua sosiaali- ja terveysalalla. Tulevaisuuden työelämä on sirpaleinen ja korkeaa osaamista vaativa. Täystyöllisyys on yhä tavoiteltavaa, mutta todennäköisesti mahdotonta saavuttaa.
On todennäköistä, että tulevaisuudessa on enemmän ihmisiä kenelle ei ole töitä uudessa maailmassa. Heikko kirjoitus– ja lukutaito, niukka mielikuvitus ja huono matikkapää saattaa johtaa yhteiskunnan ulkopuolelle jäämiseen. Vähitellen niin sanotut keskipalkkaiset työt häviävät ja tilalle tulee korkeapalkkaiset asiantuntijatehtävät ja matalapalkkaiset palvelutehtävät. Tämä tulee kasvattamaan tuloeroja ja yhteiskunnan segregaatio lisääntyy ellei kehitykseen puututa määrätietoisella toiminnalla.
Kaikkien kansalaisten toimeentulosta huolehtiminen ja yhteiskuntakuuluvuuden vahvistaminen tulevat olemaan tulevaisuuden haasteita, joihin meidän on vastattava. Sosialidemokraattien on oltava etujoukoissa kehittämässä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja sosiaaliturvaverkkoa vastaamaan kansalaisten tarpeita globaalissa ja digitaalisessa maailmassa. Nykyinen sosiaaliturva on ikääntynyt ja esitetyt perustulomallit ovat haasteellisia, eivätkä ne vastaa riittävällä tavalla tulevaisuuden tarpeisiin. Tarvitsemme sosialidemokraattisen sosiaaliturvamallin, joka turvaa kaikkien kansalaisten riittävän toimeentulon uudenlaisessa yhteiskunnassa.
Toimeentulon turvaamisen lisäksi kaikkien kansalaisten yhteiskuntakuuluvuuden tunnetta on vahvistettava. Niitä ihmisiä, jotka eivät jostain syystä työllisty perinteiseen palkkatyöhön, tulee tukea kiinnittymään yhteiskuntaan muulla tavoin – näin kulttuurin, taiteen ja kolmannen sektorin merkitys kasvaa. Esimerkiksi kolmas sektori voi työllistää automatisaation syrjäyttämät ihmiset. Vapaaehtoistyön arvostusta tulee yleisesti lisätä, sillä työ on ihmisten hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Yhteiskunta rakentuu jäsenistään – pidetään ihmisistä huolta myös tulevaisuudessa.
Anette Karlsson