Siirry pääsisältöön

Hyvästit vapaaehtoiselle kouluruotsille Vantaalla

Opetuslautakunta uudisti suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoa. Uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman astuttua voimaan elokuussa 2016 aloitetaan englannin opiskelu arjen ja leikin kautta jo ensimmäisellä luokalla Vantaalla. Lasten kielitaidon vahvistaminen ensimmäisestä luokasta lähtien on tarkoituksenmukaista, sillä nuorena on helppoa oppia uusia kieliä.
Neljännellä luokalla oppilaat voivat valita vapaaehtoisen A2-kielen. Kielivalikoimaan kuuluu Vantaalla ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Espoossa tarjolla ovat samat kielet ja lisäksi englanti ja espanja. Vantaalla vajaa 40 % ikäluokasta valitsee vapaaehtoisen A2-kielen, Espoossa reilu 50 %. Espoon ja Vantaan eroja selittää Espoon pienempi ryhmäkokovaatimus sekä laajempi kielivalikoima.
Vantaan opetuslautakunta on päättänyt pienentää A2-kielen ryhmäkokovaatimusta Espoon tasolle, eli 14 oppilaaseen nykyisestä 18 oppilaasta. Suuren ryhmäkokovaatimuksen johdosta kieliryhmiä ei välttämättä synny jokaiseen kouluun, mikä on lasten kannalta harmillista. Pienempi ryhmäkokovaatimus antaa paremmat mahdollisuudet tarjota oppilaille heidän valitsemansa kielen.
Seuraavassa kokouksessa (17.8.) opetuslautakunta päättää A2-kielen kielivalikoimasta. Yhdessä esityksessä ruotsin kieli on korvattu espanjan kielellä. Lapsilla ei olisi enää mahdollisuutta lukea pitkää ruotsia. Kaikille lapsille tarjottaisiin ainoastaan mahdollisuus lukea ruotsia B1-kielenä kuudennelta luokalta alkaen.
Esimerkkitilanne, jossa 28 koulun oppilasta valitsee A2-kielen. 12 toivoo ruotsia, 8 saksaa, 5 ranskaa ja 3 venäjää. Nykytilanteessa tähän kouluun syntyy korkeintaan yksi kieliryhmä, eli ruotsi. Tässä tilanteessa 12 oppilaan ensisijainen toive toteutuu ja samaan aikaan 16 lasta pettyy tai joutuu tyytymään toissijaiseen toiveeseen. Tulevaisuudessa tähän kouluun syntyisi todennäköisesti kaksi kieliryhmää, ruotsi ja saksa. Silloin 20 oppilaan ensisijainen toive toteutuisi ja pettyneitä tai toissijaisen toiveen varassa olevia olisi 8.
Noin kolmas osa A2-kieltä opiskelevista vantaalaisista oppilaista valitsee ruotsin kielen. Mielestäni on surullista, että Vantaalla suunnitellaan muutoksia, jotka estävät lasten mahdollisuuden opiskella toista kotimaista kieltä A2-kielenä. Erityisesti Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla ruotsin kielen taidoista on erityistä hyötyä. Kansainvälistyvässä maailmassa meidän tulee vahvistaa lasten kielitaitoja. Siksi meidän tulisi ottaa mallia Espoosta ja tarjota vantaalaisille lapsille tulevaisuudessa A2-kielinä espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää.
Anette Karlsson,
Opetuslautakunnan jäsen (sd.)
Kirjoitus on julkaistu 17.6.2015 Vantaan Sanomissa.