Siirry pääsisältöön

Detta är vi oroliga för!

Yrkeshögskolan Novia möter stora besparingskrav, vilket orsakar att fyra studielinjer körs ner i Raseborg. Också möjligheten till fusion med yrkeshögskolan Arcada diskuteras. En orsak till åtgärderna är den nya regeringens beslut om att slopa indexhöjningen av statsanslagen till yrkeshögskolorna. Samtidigt föreslår (ÖN 10.6) Novias huvudförtroendeman Tommy Nyman att enheten i Raseborg skall stängas.
Novia är en privat yrkeshögskola och dess ägare är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som i sin tur ägs av Åbo Akademi (75 procent av aktierna), Utbildningsstiftelsen Sydväst och Söfuk (12,5 procent var). Novias ägare uppdaterade aktieägaravtalet den 28.8.2014. Formuleringen om att Novia ska ha verksamhet i västra Nyland och Åboland ersattes med meningen ”Ett viktigt syfte är att trygga verksamhetsförutsättningarna för högskoleutbildning på svenska i södra Finland och i Österbotten”. (ÖN 13.6). Denna mening möjliggör nedkörning av campuset i Raseborg – ifall ägarna besluter så.
Också andra stadiets utbildning möter stora besparingar. Under de kommande fyra åren har regeringen beslutit att spara 867 miljoner euro från andra stadiets utbildning. Yrkeshögskolorna och universiteten måste spara 705 miljoner euro under regeringsperioden. Utbildningen körs i ett hörn och strukturella reformer måste genomföras för att garantera en kvalitativ utbildning i hela landet.
I regeringsprogrammet nämns särskilt andra stadiets yrkesutbildning, vilket betyder att en stor del av nedskärningarna och reformerna riktas till den sektorn. Under våren diskuterades andra stadiets yrkesutbildningens framtid samt Ole Norrbacks utredning gällande den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Finland. Norrback föreslog att vi i framtiden skulle ha två utbildningsanordnare, en i södra Finland och en i Österbotten. Finlands svenska socialdemokrater motsatte sig förslaget. Vår utgångspunkt i östra Nyland och resten av Finland är en stark tvåspråkig regional anordnare. På detta vis kan vi garantera att beslutfattandet och utbildningen stannar kvar i regionen.
Ifall vi hade en stor anordnare för svenskspråkig yrkesutbildning i södra Finland kunde vi möta liknande hotbilder i östra Nyland som Novia nu möter i Raseborg. Axxell (1480) och Prakticum (920) är betydligt större än Inveon med cirka 300 studerande. Raseborg ligger i en liknande situation som Inveon. Av Novias dryga 4 000 studerande studerar cirka 400 i Raseborg. Arcada har över 2 000 studerande i Helsingfors.
Enligt mitt tycke är det viktigt att trygga andra och tredje stadiets utbildning i Nyland. Vi kan inte bygga massiva koncerner som möjliggör ett regionalpolitiskt spel, där de starkare kan köra över de svagare. Vi måste trygga den svenskspråkiga utbildningen genom tvåspråkiga anordnarlösningar och starkare samarbete. I östra Nyland skulle detta betyda en stark tvåspråkig regional andra stadiets utbildningsanordnare.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 18.6.2015 i Östnyland.